UgensErhverv.dk

Lettere at installere vand og afløb

Nyt tillæg til Bygningsreglementet skal gøre det mere enkelt at følge reglerne.

01-03-2005

Nyt tillæg til Bygningsreglementet skal gøre det mere enkelt at følge reglerne.


Ifølge Dansk Standard (DS) er det nu blevet lettere at installere vand og afløb. DS oplyser, at vand- og afløbsnormerne DS 439 og DS 432 nu ikke længere er lovtekst. I stedet skal VVS-branchen finde kravene til vand- og afløbsinstallationer i selve Bygningsreglementet, hvor der er kommet et tillæg om emnet. Normerne er kun vejledende i god udførelsespraksis.
De overordnede funktionskrav i vand- og afløbsnormerne er skrevet direkte ind i Bygningsreglementet.
-ls.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene