UgensErhverv.dk

Tilfredshed med EU-afstemningsdato

Valg tirsdag den 27. september om EU-traktat.

28-02-2005

Valg tirsdag den 27. september om EU-traktat.


Datoer for folkeafstemninger bliver ikke bare valgt efter et hul i kalenderen - og især ikke når det handler om EU. Politikere overvejer meget grundigt, inden de bestemmer sig. Men nu er der truffet en beslutning om datoen for den skæbnesvangre danske afstemning om EU-traktaten. Det bliver tirsdag den 27. september.

Alle fem partier bag den nationale EU-aftale – V, K, S, R og SF - er enige om datoen, der er en imødekommelse af mange ønsker og behov.

Blandt andet har en del talt for, at der mindst skulle gå et halvt fra udskrivelsen til selve valgdagen, så danskerne kunne få mulighed for at blive involveret i sagen.

Endvidere måtte afstemningen ikke støde sammen med forårets reformarbejde med kommunalreformen, og hvis der skulle stemmes senere på året end september, ville det kollidere med kommunalvalget.
-ls.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene