UgensErhverv.dk

Tilfredshed med EU-afstemningsdato

Valg tirsdag den 27. september om EU-traktat.

28-02-2005

Valg tirsdag den 27. september om EU-traktat.


Datoer for folkeafstemninger bliver ikke bare valgt efter et hul i kalenderen - og især ikke når det handler om EU. Politikere overvejer meget grundigt, inden de bestemmer sig. Men nu er der truffet en beslutning om datoen for den skæbnesvangre danske afstemning om EU-traktaten. Det bliver tirsdag den 27. september.

Alle fem partier bag den nationale EU-aftale – V, K, S, R og SF - er enige om datoen, der er en imødekommelse af mange ønsker og behov.

Blandt andet har en del talt for, at der mindst skulle gå et halvt fra udskrivelsen til selve valgdagen, så danskerne kunne få mulighed for at blive involveret i sagen.

Endvidere måtte afstemningen ikke støde sammen med forårets reformarbejde med kommunalreformen, og hvis der skulle stemmes senere på året end september, ville det kollidere med kommunalvalget.
-ls.

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven