UgensErhverv.dk

Funktionærsvendene vinder frem

Flere svende ansættes som funktionærer i byggebranchen. Det giver tryghed i ansættelsen og høj kvalitet i arbejdet.

25-02-2005

Der er en lang og sej tradition i håndværket for, at lønningsposen fyldes hver 14. dag. Og hvis ordrebogen er tynd en måned bliver der uddelt fyresedler. Generelt bygger overenskomsterne i branchen på time- eller akkordlønnet arbejde, og det er så langt den overvejende ansættelsesform.
Men antallet af svende ansat på funktionærlignende vilkår vokser, ifølge Dansk Byggeri.
Det betyder at svendene ligesom kontormedarbejderen får månedsløn, fuld løn under sygdom, ferie og ikke mindst lange opsigelsesvarsler som en funktionær.

Årsagerne til dette skifte i ansættelsesform er mange, vurderer Dansk Byggeri. Først og fremmest knyttes håndværkeren tættere til virksomheden, og der skabes et større gensidigt ansvar mellem virksomhed og svend. Lange opsigelsesvarsler giver tryghed i ansættelsen og signalerer fra virksomheden om, at medarbejderen hører til blandt den faste stab i virksomheden.

Samtidig oplever mange virksomheder, at funktionærsvendene bliver bedre til at planlægge arbejdsopgaverne fordi de typisk tænker mere overordnet og arbejder effektivt på, at den samlede arbejdsopgave hænger økonomisk sammen.

Denne helhedstænkning medfører, at kvaliteten af arbejdet forøges. Funktionærsvenden tænker altså i årsværk, mens akkordsvenden derimod typisk blot tænker på, at den enkelte akkord skal give overskud.

- mir

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ