UgensErhverv.dk

Funktionærsvendene vinder frem

Flere svende ansættes som funktionærer i byggebranchen. Det giver tryghed i ansættelsen og høj kvalitet i arbejdet.

25-02-2005

Der er en lang og sej tradition i håndværket for, at lønningsposen fyldes hver 14. dag. Og hvis ordrebogen er tynd en måned bliver der uddelt fyresedler. Generelt bygger overenskomsterne i branchen på time- eller akkordlønnet arbejde, og det er så langt den overvejende ansættelsesform.
Men antallet af svende ansat på funktionærlignende vilkår vokser, ifølge Dansk Byggeri.
Det betyder at svendene ligesom kontormedarbejderen får månedsløn, fuld løn under sygdom, ferie og ikke mindst lange opsigelsesvarsler som en funktionær.

Årsagerne til dette skifte i ansættelsesform er mange, vurderer Dansk Byggeri. Først og fremmest knyttes håndværkeren tættere til virksomheden, og der skabes et større gensidigt ansvar mellem virksomhed og svend. Lange opsigelsesvarsler giver tryghed i ansættelsen og signalerer fra virksomheden om, at medarbejderen hører til blandt den faste stab i virksomheden.

Samtidig oplever mange virksomheder, at funktionærsvendene bliver bedre til at planlægge arbejdsopgaverne fordi de typisk tænker mere overordnet og arbejder effektivt på, at den samlede arbejdsopgave hænger økonomisk sammen.

Denne helhedstænkning medfører, at kvaliteten af arbejdet forøges. Funktionærsvenden tænker altså i årsværk, mens akkordsvenden derimod typisk blot tænker på, at den enkelte akkord skal give overskud.

- mir

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle