UgensErhverv.dk

Funktionærsvendene vinder frem

Flere svende ansættes som funktionærer i byggebranchen. Det giver tryghed i ansættelsen og høj kvalitet i arbejdet.

25-02-2005

Der er en lang og sej tradition i håndværket for, at lønningsposen fyldes hver 14. dag. Og hvis ordrebogen er tynd en måned bliver der uddelt fyresedler. Generelt bygger overenskomsterne i branchen på time- eller akkordlønnet arbejde, og det er så langt den overvejende ansættelsesform.
Men antallet af svende ansat på funktionærlignende vilkår vokser, ifølge Dansk Byggeri.
Det betyder at svendene ligesom kontormedarbejderen får månedsløn, fuld løn under sygdom, ferie og ikke mindst lange opsigelsesvarsler som en funktionær.

Årsagerne til dette skifte i ansættelsesform er mange, vurderer Dansk Byggeri. Først og fremmest knyttes håndværkeren tættere til virksomheden, og der skabes et større gensidigt ansvar mellem virksomhed og svend. Lange opsigelsesvarsler giver tryghed i ansættelsen og signalerer fra virksomheden om, at medarbejderen hører til blandt den faste stab i virksomheden.

Samtidig oplever mange virksomheder, at funktionærsvendene bliver bedre til at planlægge arbejdsopgaverne fordi de typisk tænker mere overordnet og arbejder effektivt på, at den samlede arbejdsopgave hænger økonomisk sammen.

Denne helhedstænkning medfører, at kvaliteten af arbejdet forøges. Funktionærsvenden tænker altså i årsværk, mens akkordsvenden derimod typisk blot tænker på, at den enkelte akkord skal give overskud.

- mir

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene