UgensErhverv.dk

Vandet stiger – og hva’ så!

Fagbladet Konstruktøren undrer sig over manglende reaktion på en stigende vandstand.

18-02-2005

Fagbladet Konstruktøren undrer sig over manglende reaktion på en stigende vandstand.


Vandet stiger, uden at nogen tager højde for det i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, lyder det undrende i fagbladet Konstruktøren.
Bladet sætter i deres februarnummer fokus på den stigende vandstand, som det mener, er et videnskabeligt faktum.

Ifølge bladet har Teknologirådet slået fast, at havspejlet omkring Danmark formentlig vil hæve sig en halv meter i løbet af de næste 100 år. Teknologirådet konstaterer, at det ikke har ført til initiativer, der kan imødekomme de tekniske problemer, en generel stigning i vandstanden giver. Hverken kommuner eller amter har reageret.

Ifølge Konstruktøren opfordrer Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, planlæggere overalt i landet til at tage klimaændringerne og deres konsekvenser mere alvorligt i forbindelse med nye bygge- og anlægsprojekter.

- Jo før vi går i gang, des billigere bliver det. Venter vi en generation eller to, vil skaden formentlig være sket, udtaler seniorforsker hos DMU, Jes Fenger, til fagbladet Konstruktøren.
-ls.

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle