UgensErhverv.dk

Vandet stiger – og hva’ så!

Fagbladet Konstruktøren undrer sig over manglende reaktion på en stigende vandstand.

18-02-2005

Fagbladet Konstruktøren undrer sig over manglende reaktion på en stigende vandstand.


Vandet stiger, uden at nogen tager højde for det i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, lyder det undrende i fagbladet Konstruktøren.
Bladet sætter i deres februarnummer fokus på den stigende vandstand, som det mener, er et videnskabeligt faktum.

Ifølge bladet har Teknologirådet slået fast, at havspejlet omkring Danmark formentlig vil hæve sig en halv meter i løbet af de næste 100 år. Teknologirådet konstaterer, at det ikke har ført til initiativer, der kan imødekomme de tekniske problemer, en generel stigning i vandstanden giver. Hverken kommuner eller amter har reageret.

Ifølge Konstruktøren opfordrer Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, planlæggere overalt i landet til at tage klimaændringerne og deres konsekvenser mere alvorligt i forbindelse med nye bygge- og anlægsprojekter.

- Jo før vi går i gang, des billigere bliver det. Venter vi en generation eller to, vil skaden formentlig være sket, udtaler seniorforsker hos DMU, Jes Fenger, til fagbladet Konstruktøren.
-ls.

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ