UgensErhverv.dk

Mesterlære deler vandene

Forslaget om mesterlære møder både positive og skeptiske reaktioner fra byggeriets organisationer og forbund.

15-02-2005

Regeringen forhandler i øjeblikket om de aftaler, der skal udgøre regeringsgrundlaget for den kommende valgperiode. Her er genindførelsen af mesterlæren dukket op som et forslag fra Dansk Folkeparti. Tanken er at mesterlæren skal være et tilbud til bogligt svage elever og kunne hjælpe elever med integrationsproblemer.
Forslaget møder overvejende positive reaktioner fra Håndværksrådet og TIB, mens Dansk Byggeri er skeptiske. Ingen af dem kender dog detaljerne i regeringens drøftelser om mesterlæren, så der tages en række forbehold.

Håndværksrådet
Mesterlære, ja tak – den skal i så fald indføres som et reelt alternativ til de eksisterende erhvervsuddannelser. Mesterlæren skal kunne vælges af de elever, der ved hvilken uddannelse de vil have og som på den anden side er trætte af at sidde på skolebænken. De skal kunne være ude i virksomhederne op til 1 år i praktik, før de kommer på skole, og på skolen skal de ikke tvinges til at følge en bred teoretisk undervisning på skolerne. De skal kun lære det stof, der er fagrelevant for netop deres uddannelse.

TIB
Mesterlære, ja tak – men kun hvis det handler om at lave en mere praktisk tilgang til en erhvervsuddannelse for de bogligt svage elever. Det må ikke være et forsøg på ad bagvejen at afskaffe det 20 ugers grundforløb på erhvervsskolerne. Her har de unge nemlig mulighed for at snuse til forskellige fag inden de beslutter sig for et bestemt fag.

Dansk Byggeri
Mesterlære, jo tak - men den har vi da allerede, mener Dansk Byggeri. De, der er skoletrætte, kan i dag starte direkte med 6 mdr. i praktik, før de skal på skole, og dermed sluses de gradvist ind på erhvervsuddannelsen. Og gennemføres et aktuelt forslag om forpraktik, så bliver denne periode udvidet til 12 mdr. efterfulgt af fagrettet undervisning på skole. Derfor ser Dansk Byggeri grundlæggende ikke nogen grund til at ændre på det eksisterende system, men skulle der være en lille gruppe af specielt bogligt svage elever, der har klaret sig dårligt i folkeskolen, vil organisationen gerne drøfte evt. særforanstaltninger, der kan sluse disse elever ind på en erhvervsuddannelse.
For Dansk Byggeri handler det om at sikre en høj standard i det faglige niveau på uddannelserne og kvaliteten i undervisningen på erhvervsskolerne skal ikke sænkes.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek