UgensErhverv.dk

Kloakkerne er en miljøbombe

Det dansk kloaknet er forsømt og nedslidt, lød det fra kloakkonference, der opfordrer til øjeblikkelig handling.

14-02-2005

Det dansk kloaknet er forsømt og nedslidt, lød det fra kloakkonference, der opfordrer til øjeblikkeligt handling.


- Manglende opmærksomhed på kloaknettets tilstand kan blive farligt for befolkningen, miljøet og samfundsøkonomien. Kloaknettet er forsømt, og selvom det bliver dyrt at bringe det i den tilstand, som et moderne samfund må forvente, skal det gøres, lyder det fra Dansk Byggeri og DANVA, Dansk Vand- og spildevandsforening, som netop har afholdt en konference om emnet.
Konferencen mundede ud i en opfordring til den kommende regering om at gøre noget ved området straks.

Ifølge organisationerne handler det ikke længere bare om noget rent byggeteknisk, men de mener at folkesundheden står på spil, hvis der ikke snart gribes ind. Dansk Byggeri mener, at faresignalerne på området er blevet ignoreret.

- Traditionelt har kommunerne først reageret ved direkte sammenbrud eller tilstopning af kloakledninger. Det samme må man sige om de mange tusinde kilometer stikledninger på privat grund. Der er åbenbart tilfredshed med en standard præget af utætte samlinger, rodindtrængninger og delvise
sammenstyrtninger, udtaler direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

Han mener, at kommunerne i de senere år konsekvent har investeret for lidt i spildevandsanlæggene. Ifølge direktørerne er der tale om et vedligeholdelsesefterslæb på 11 mia. kr.

Dansk Byggeri og DANVA opfodrer til, at der bliver sat de fornødne ressourcer af til området. Først og fremmest til at kortlægge problemets nøjagtige omfang, og derefter skal der gives penge til at udbedre skaderne.
Endvidere opfordrer Michael H. Nielsen til, at tilstandsrapporten, der udarbejdes i forbindelse med hushandler, bør have et særligt afsnit om kloaknettets tilstand, så også de nedslidte private kloakledninger kan komme op på en rimelig standard.
-ls.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek