UgensErhverv.dk

Herning får ny sø ved byen

Grøn parkby med 500 boliger anlægges på vestbredden – badestrand på østbredden.

10-02-2005

Grøn parkby med 500 boliger anlægges på vestbredden – badestrand på østbredden

Af Tove Malzer

Der var brug for sand til anlægsarbejdet på motorvejen omkring Herning. Men i stedet for at udgrave sandet langs motorvejen, som det er sædvane, fik kommunen den ide at udgrave til en sø i et bynært område. Og sådan kom en ny grundvandssø på den jyske hede til verden: Fuglsang Sø på 28 hektar.Herning Kommune udbyder i denne tid nogle af byggegrundene ved søen. Der skal bygges 500 boliger i en grøn parkby.

- En parkby er ikke kun en by i en park. Ideen forpligter; landskabet, naturen og specielt Fuglsang Sø skal være centrale omdrejningspunkter, der rækker helt ind i indretningen af de nye boliger. Boligen skal være i kontakt med omgivelserne, også når den ligger på femte sal, hedder det Herning Kommunes visioner.

Midt på vestbredden af søen anlægges Søtorvet, og omkring det placeres de 500 boliger i parkbyen.

På østbredden anlægges fælles, rekreative naturområder og en badestrand. Desuden skal Herningsholm Å lægges tilbage i det oprindelige, slyngede å-løb.

Det første udbud omfatter 27-36 boliger i to-tre etages rækkehuse, 10 boliger i to etages dobbelthuse, 15-25 boliger i tre etages punkthuse og 50-60 boliger i fire-fem etages etagehuse.

De overordnede linier i projektet er udarbejdet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. Detailplanlægningen er udført af Herning Kommune i samarbejde med en række eksterne rådgivere.

Kommunen har udskrevet en konkurrence om navneforslag til de kommende adresser omkring Fuglsang Sø.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Regeringen og venstrefløjen har sammen med Dansk Folkeparti brugt vinterferien på at finde frem til den endelige aftale om et indgreb mod kapitalfondes kortsigtede investeringer i udlejningsejendomme. Og der er lyttet til kritikken

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Den 6. marts træder den ny brandnorm i kraft. Det nye regelsæt trækker tænder ud blandt entreprenørerne, som flokkes om korte kurser. Øland har allerede afholdt 15 velbesøgte kurser landet over

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt og undgår fejl. Desværre skal man betale for den, selv når den er produceret af offentlige institutioner, og det bremser bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Der er netop udpeget en vinder af konkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg