UgensErhverv.dk

Samlet godkendelse af byggevarer

Dansk Standard har fået flere kompetencer efter overtagelse af ETA-Danmark.

26-01-2005

Det kan være lidt af en udfordring at få byggevarer godkendt til at sende på markedet. Men det skulle nu være lettere, efter Dansk Standard har overtaget ETA-Danmark A/S, der varetager de europæiske tekniske godkendelser af byggevarer i Danmark. Godkendelser på området er nu er samlet i samme hus.

Alle byggevarer skal godkendes og CE-mærkes, før de kan markedsføres og sælges i Europa. Det sker i de fleste tilfælde på baggrund af harmoniserede standarder. Men en række produkter er ikke omfattet af disse standarder, da de er komplekse og forandrer sig hele tiden, hvilket gør, at det ikke er muligt af have faste standarder på området.

Disse produkter kan i stedet ETA-godkendes (European Technical Approval) som tegn på, at de opfylder de væsentlige krav i Byggevaredirektivet.
ETA-Danmark A/S varetager ETA-ordningen i Danmark samt de danske, nationale godkendelsesordninger for vand og afløbsmateriel (VA) og for materialer og konstruktioner (MK).

Disse opgaver skal nu klares af Dansk Standard, der i forvejen har en række certificeringsopgaver inden for området. Dansk Standard er overbevist om, at det vil gøre sagsgangen for de enkelte produkter mere effektiv.

- Både ETA-Danmark og Dansk Standard har stor viden og kompetence om godkendelse af byggevarer. Nu samler vi det hele i samme hus, og vi vil lægge det til rette, så synergien kommer byggevareproducenterne til gode. Med købet af ETA-Danmark kan vi i højere grad fungere som totalleverandør af mærknings- og certificeringsordninger til byggeriet, udtaler certificeringsdirektør i Dansk Standard, Peter Nygaard, i en pressemeddelelse.
-ls.

Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret