UgensErhverv.dk

Tæt på salg af forretning

Hurtig afvikling af konkursbehandlingen i Consenta Holding

26-01-2005

Blot to måneder efter indledningen af konkursbehandlingen i Consenta Holding kan kuratoren i det konkursramte selskab, advokat Henning Hansen, oplyse, at der har fundet en afklaring sted omkring de fleste af Consenta-selskaberne.

Efter at Palsgaard Træ var afhændet til ITH Industri Invest, Grønvold & Schou til et legat, hvor Forenede Tømmerhandlere købte 49 procent af aktierne, to HT Defta byggematerialeforretninger til Danske Trælast samt Danwo/Johan Olsen til ledende medarbejdere resterede kun afklaring om en mindre del af det tidligere store Consenta-selskab.

Det gjaldt en HT Defta byggematerialeforretning i Vejle – Råd&Dåd Byggecenter i Sjællandsgade, og her finder de afgørende overtagelsesforhandlinger netop nu sted og ventes afsluttet inden weekenden.

Danske Trælast har tidligere købt flere HT Defta forretninger – udover de to i Horsens og Århus (Risskov), som for nylig blev overtaget, købte koncernen også seks Consenta-forretninger i 2003.

Danske Trælast har efter det oplyste ikke været inde i billedet omkring overtagelse af HT Defta forretningen i Vejle, hvor Stark i forvejen har en byggematerialeforretning.

Udover forretningen i Vejle resterer afklaring om afhændelsen af nogle ejendomme i det konkursramte Consenta Holding.

- En konkursbehandling er sædvanligvis en langstrakt affære, og dette er den hurtigste, jeg hidtil har været involveret i, oplyser advokat Henning Hansen.
-jhan


Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ