UgensErhverv.dk

Lettere at få godkendt byggevarer

Dansk Standard har fået flere kompetencer efter overtagelse af ETA-Danmark.

26-01-2005

Dansk Standard har fået flere kompetencer efter overtagelse af ETA-Danmark.


Det kan være lidt af en udfordring at få byggevarer godkendt til at sende på markedet. Men det skulle nu være lettere, efter Dansk Standard har overtaget ETA-Danmark A/S, der varetager de europæiske tekniske godkendelser af byggevarer i Danmark. Godkendelser på området er nu er samlet i samme hus.

Alle byggevarer skal godkendes og CE-mærkes, før de kan markedsføres og sælges i Europa. Det sker i de fleste tilfælde på baggrund af harmoniserede standarder. Men en række produkter er ikke omfattet af disse standarder, da de er komplekse og forandrer sig hele tiden, hvilket gør, at det ikke er muligt af have faste standarder på området.

Disse produkter kan i stedet ETA-godkendes (European Technical Approval) som tegn på, at de opfylder de væsentlige krav i Byggevaredirektivet.
ETA-Danmark A/S varetager ETA-ordningen i Danmark samt de danske, nationale godkendelsesordninger for vand og afløbsmateriel (VA) og for materialer og konstruktioner (MK).

Disse opgaver skal nu klares af Dansk Standard, der i forvejen har en række certificeringsopgaver inden for området. Dansk Standard er overbevist om, at det vil gøre sagsgangen for de enkelte produkter mere effektiv.

- Både ETA-Danmark og Dansk Standard har stor viden og kompetence om godkendelse af byggevarer. Nu samler vi det hele i samme hus, og vi vil lægge det til rette, så synergien kommer byggevareproducenterne til gode. Med købet af ETA-Danmark kan vi i højere grad fungere som totalleverandør af mærknings- og certificeringsordninger til byggeriet, udtaler certificeringsdirektør i Dansk Standard, Peter Nygaard, i en pressemeddelelse.
-ls.

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ