UgensErhverv.dk

Blød start på e-fakturaer fra firmaer

Offentlige myndigheder betaler stadig almindelige papirfakturaer i en overgangsperiode efter 1. februar.

26-01-2005

Offentlige myndigheder betaler stadig almindelige papirfakturaer i en overgangsperiode efter 1. februar.Startdatoen for e-fakturering, hvor det offentlige skal have fakturaer tilsendt elektronisk, hedder stadig 1. februar. Men finansminister Thor Pedersen (V) har nu efter et møde med en række brancheorganisationer henstillet til de offentlige myndighed om i de første måneder at udvise fleksibilitet og i en overgangsperiode også betale fakturaer, der fremsendes med almindelig post.

- Det er nyt for os alle, og vi må i fællesskab hjælp med at få de nye rutiner og procedurer indkørt….Derfor vil jeg henstille, at alle offentlige myndigheder udviser særlig fleksibilitet i de første måneder. Modtages fakturaer på papir eller med manglende oplysninger i denne periode bør myndighederne således ikke udskyde betalingen, men rette henvendelse til den pågældende leverandør med henblik på at anvise en løsning, skriver Thor Pedersen blandt andet i sit brev til institutionerne.

Det er brancheorganisationerne HTS, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og DSK, der har lagt pres på ministeren, efter mange af deres medlemmer var blevet angrebet af panik, da de slet ikke var klar til at kræve betaling af det offentlige med digitale regninger.

Det var efter et møde med organisationerne, at finansministeren udsendte brevet. På trods af et ønske om en startdato den 1. juli, er blandt andet HTS tilfreds med finansministerens reaktion. Den giver mere tid til, at deres medlemmer kan få sat sig ind i området. Organisationen bakker dog op bag selve idéen.

- HTS støtter overgangen til e-fakturaer. Øget brug af digitalisering vil helt klart øge effektiviteten i både virksomheder og hos myndigheder. Derfor er det afgørende, at både myndigheder og virksomheder gør deres yderste for at fremskynde overgangen til elektronisk behandling af fakturaer, udtaler Michael Svane, der er direktør i HTS.
Se brevet fra Thor Pedersen her.
-ls.

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ