UgensErhverv.dk

E-faktura udskydes måske til 1. juli

Finansminister har inviteret til møde om ny dato for betalingssystem til det offentlige.

20-01-2005

Finansminister har inviteret til møde om ny dato for betalingssystem til det offentlige.


Om godt en uge, den 1. februar, skulle det være slut med at sende papirfakturaer til det offentlige. Fra den dato måtte der kun indleveres elektroniske regninger til den lokale kommune, amt eller staten. Den korte deadline har skabt panik i mange virksomheder, der slet ikke er klar til at håndtere det nye system, der både kræver specielle it-programmer og indhentning af nye oplysninger hos det offentlige.

En række organisationer har beklaget sig til regeringen, og finansminister Thor Pedersen (V) har svaret, at han overvejer en udskydelse af projektet. Trods det udskrevne valg har han indkaldt organisationerne til en samtale om emnet i morgen fredag.

De indbudte er serviceorganisationen HTS, Dansk Transport og Logistik, De Samvirkende Købmænd og Dansk Byggeri. De har været meget aktive i kampen for en ny deadline. De har foreslået, at den nye start dato bliver 1. juli.
-ls.

Brochurer

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

I efterårets første uge overlevede en 35 årig håndværker et fald på over tre meter. Et overset hul kan give alvorlige kvæstelser eller i værste tilfælde føre til dødsfald, advarer Arbejdstilsynet

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Projektet 'Tømmergraven' tager sin beliggenhed på DSB'’s gamle færgeleje seriøst; arkitekturen er nordisk og maritim

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Materialekampen mellem træ og beton raser i disse dage. Men måske skulle vi ikke være så sort/hvide i vores materialesyn, lyder det fra to direktører i branchen