UgensErhverv.dk

E-faktura udskydes måske til 1. juli

Finansminister har inviteret til møde om ny dato for betalingssystem til det offentlige.

20-01-2005

Finansminister har inviteret til møde om ny dato for betalingssystem til det offentlige.


Om godt en uge, den 1. februar, skulle det være slut med at sende papirfakturaer til det offentlige. Fra den dato måtte der kun indleveres elektroniske regninger til den lokale kommune, amt eller staten. Den korte deadline har skabt panik i mange virksomheder, der slet ikke er klar til at håndtere det nye system, der både kræver specielle it-programmer og indhentning af nye oplysninger hos det offentlige.

En række organisationer har beklaget sig til regeringen, og finansminister Thor Pedersen (V) har svaret, at han overvejer en udskydelse af projektet. Trods det udskrevne valg har han indkaldt organisationerne til en samtale om emnet i morgen fredag.

De indbudte er serviceorganisationen HTS, Dansk Transport og Logistik, De Samvirkende Købmænd og Dansk Byggeri. De har været meget aktive i kampen for en ny deadline. De har foreslået, at den nye start dato bliver 1. juli.
-ls.

Brochurer

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Afgiften på grus og sten forhøjes 11 procent

Det er nok de færreste i byggesektoren, der har været opmærksomme på, at regeringens finanslov også rammer byggesektoren på afgiftsområdet, idet råstofafgifterne står til en klækkelig forhøjelse.

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

Nyt hæfte gør håndværk til et sjovt fag i skolen

I et nyt inspirationshæfte kan lærere hente ideer til undervisningsforløb i det obligatoriske fag håndværk og design - og blive klogere på nye alliancer med museer og erhvervsskoler

Carlsberg Byens største domicil

Carlsberg Byens største domicil

I dag afholdes rejsegilde på Emil Christian Hansen Hus, der kommer til at danne ramme om it-virksomheden Vismas nye hovedkontor i København

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

Mangelfuldt kendskab til vigtig garanti

En omfattende undersøgelse viser store huller i danskernes indsigt i, hvordan de er dækket af henholdsvis garanti og købeloven