UgensErhverv.dk

- Nabostøj skyldes dårligt byggeri

Rockwool-prismodtager kritiserer dansk byggeri for ikke at tage højde for lyd.

19-01-2005

Rockwool-prismodtager kritiserer dansk byggeri for ikke at tage højde for lyd.


- For over en halv million danskere er nabostøj et stort problem i dagligdagen. Men det skyldes i mange tilfælde ikke, at naboerne er usædvanligt støjende, men derimod at byggeriet er for dårligt rent lydmæssigt, mener modtageren af Rockwool Prisen 2005, docent Jens Holger Rindel fra DTU

Han skønner, at omkring 26 procent af alle etageboliger med omkring 400-500.000 danskere er ramt af nabostøj. Det giver anledning til voldsomme uoverensstemmelser mellem naboer og ender ofte med, at den forurettede part ser sig nødsaget til at flytte. Men det er helt unødvendigt med de mange naboskænderier og de daglige stressproblemer, mener Jens Holger Rindel.

- Nabostøj i etageboliger er et stort problem, endnu større end trafikstøj. Nabostøj opleves i dag som et socialt problem og giver store belastninger, stress og søvnbesvær i mange menneskers dagligdag. Men reelt skyldes problemet i mange tilfælde ikke naboer, der hensynsløst støjer for meget, men at mange bygninger har en for dårlig lydisolation. En utilstrækkelig lydisolation kan medføre sociale konflikter og en nedsat livskvalitet i form af kraftige restriktioner af helt almindelig livsudfoldelse som for eksempel børns leg og unges musikudøvelse, udtaler han i forbindelse med modtagelsen af prisen.

Især nybyggeri
Jens Holger Rindel mener, at det især er i nybyggeri, at lydproblemerne er udbredt.
- Der opføres for eksempel mange dyre boligbyggerier på Københavns havnefront i disse år, og de sælges som luksusboliger til adskillige millioner. Men hvilken form for luksus er det, hvis man kan høre næsten alt, hvad overboen foretager sig? Problemet findes naturligvis ikke kun i luksusbyggerier, men i alle typer etagebyggeri. Bygherrer og entreprenører tænker ganske enkelt ikke over det og følger blot minimumsbestemmelserne i Bygningsreglementet, siger han.

Men ifølge forskeren er Bygningsreglementet også for dårligt.
- De danske regler ligger i dag under de krav, som stilles til lydforholdene i byggerier i de andre nordiske lande. Derfor burde Danmark skærpe kravene. Men ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen er der ikke nogen stramning af lydkravene på vej. Jeg finder denne manglende interesse for at forbedre boligkvaliteten i Danmark højst beklagelig, især når man tænker på, at de nye boliger må forventes at have en meget lang levetid, og at det altid er uforholdsmæssigt dyrere, hvis man senere vil forbedre lydisolationen frem for at bygge med bedre lydforhold fra starten, slutter prismodtageren sin kritik af dansk byggeri.
- ls.

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ