UgensErhverv.dk

Husbåde i høj sø

Flere havne er nu klar til at lægge vand til husbåde, og efterspørgslen er stor

18-01-2005

Efter et langt tilløb synes der omsider at være gået hul på tilladelserne til at bo på vandet, og konkrete projekter er på vej med husbåde i byerne Frederikshavn, Sakskøbing, Augustenborg på Als og Nykøbing Sjælland.

Forberedelserne har typisk stået på i flere år og er ofte mødt med både politisk og folkelig modstand, men eksempelvis i Nykøbing Sjælland er der nu givet grønt lys til foreløbig otte pladser, hvor husbåde kan lægge til. Som i mange andre byer er havnearealerne også her attraktive, og efter området lukkede som erhvervsaktiv havn gik kommunen i gang med at forberede opførelsen af omkring 100 nye boliger på arealet i nær kontakt med vandet. De første 58 boliger står der allerede og blev hurtigt solgt, men flere ønsker en tættere kontakt til det våde miljø og at bo i en husbåd.

Tusindvis af husbåde?
Der har ikke altid været sammenhæng mellem udtalelser og ambitioner fra selv markante politikere og realiteter omkring husbåde. For blot få år siden nævnte daværende overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen (S), at hovedstaden ville få op mod 1.000 pladser til husbåde langs byens nedlagte havnekajer. Det har som bekendt lange udsigter, ligesom et pilotprojekt i Nokken hurtigt blev trukket tilbage efter protester fra de landfaste.

Det ærgrer givet husbådsværftet Jeriva ApS i København, som i flere år har været klar til at producere bunde af husbåde i beton, men på den ene side kan konstatere, at selv om reglerne er på plads, og at der alene i København er flere hundrede interesserede købere til husbåde, er der på den anden side fortsat en vis modstand hos politikere i Hovedstaden, som skal overvindes.

Ordrer flyder ind
Waterliving A/S i København kan dog glæde sig over at have slået hul på overfladen ved at stå for byggeriet af de otte husbåde i Nykøbing Havn, og i kølvandet på de nye tilladelser i andre havne venter firmaet at kunne opføre mere end 40 husbåde, og forhandler med flere havne, hvor interessen også er stor.

I øvrigt fremviser Waterlink den første myndigheds-godkendte husbåd herhjemme, ”Duck”, i København den 5. og 6. februar ved Langebro. Den har et brugsareal på 140 kvm. og koster 2,1 mio. kr. inkl. moms.

Brochurer

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

I efterårets første uge overlevede en 35 årig håndværker et fald på over tre meter. Et overset hul kan give alvorlige kvæstelser eller i værste tilfælde føre til dødsfald, advarer Arbejdstilsynet

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Projektet 'Tømmergraven' tager sin beliggenhed på DSB'’s gamle færgeleje seriøst; arkitekturen er nordisk og maritim

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Materialekampen mellem træ og beton raser i disse dage. Men måske skulle vi ikke være så sort/hvide i vores materialesyn, lyder det fra to direktører i branchen