UgensErhverv.dk

Højhuse på havnen

En ny bydel vokser frem på havnen i Holbæk. Byens sparekasse flytter ind i et seksetagers hovedsæde.

16-02-2004

En ny bydel vokser frem på havnen i Holbæk. Første indbygger er byens sparekasse i et seksetagers hovedsæde.

Af Niels Nielsen
arkitekt maa

Husene i det nye bolig- og erhvervsområde på Holbæk Havn skyder langsomt i vejret. Første december 2003 flyttede Sparekassen Sjælland deres hovedkontor fra byens torv til et nyt seksetagers domicil nede på kajen.
Til sommer åbnes dørene til lejlighederne i bydelens første boliger, der kan nyde godt af den fantastiske beliggenhed tæt på både by og vand.

Fem arkitektfirmaer
I sommeren 2001 besluttede Holbæk Kommune at nedlægge trafikhavnen i Holbæk Havn. Ligesom flere af landets øvrige mindre provinshavne led havnen i Holbæk under faldende skibstrafik og kunne ikke i fremtiden imødegå en bæredygtig udvikling.

Beslutningen banede vejen for en omdannelse af kajarealerne til et nyt bolig- og erhvervsområde med en fremragende beliggenhed få minutters gang fra byens historiske centrum og udsigt over Holbæk Fjord.

Inden omdannelsen af havneområderne gik i gang, blev fem arkitektfirmaer indbudt til at give deres bud på mulighederne for at bygge i havnen. De fem forslag dannede grundlag for en efterfølgende offentlig debat om udformningen og til slut vedtagelsen af den endelige lokalplan, der ligger til grund for de byggerier, som opføres i dag.

Ved omdannelsen af havnen samarbejder Holbæk Kommune med udviklingsselskabet Keops Development.

24 meter
Lokalplanen inddeler Holbæk Havn i fire områder, hvor det gamle fiskerleje med færgen til Orø bevares, mens den store trafikhavn bliver det egentlige udviklingsområde med mulighed for byggeri i seks etager og enkelte bygninger helt op i 24 meters højde.

Helt mod øst ligger lystbådehavnen, og på de to ’hager’, der afslutter havnen yderst ude, lægges op til anlæggelse af større offentlige byggerier med en kulturel eller rekreativ funktion.

Længebygninger
Første hus i den nye bydel er hovedsædet til Sparekassen Sjælland, som flytter fra en central placering ved byens torv og ned på første parket ved vandet i den nye bydel. Bygningen ligger i udviklingsområdets vestlige del og er udformet som to smalle længebygninger i seks etager, der forskyder sig på hver side af et langstrakt atrium i hele husets højde. Kantine og mødefaciliteter er placeret i en toetagers sidebygning, der samtidig markerer indgangen til sparekassen.

Sparekassens bygning udnytter muligheden for at bygge i seks etager og bliver som det første af de nye byggerier på havnen en markant indledning på den nye bydel. Den store højde bryder med skalaen i Holbæks gamle centrum, hvor de færreste byhuse når over tre-fire etagers højde. På havnen er den store skala dog ikke fremmed.

Bygningen mimer i struktur og størrelse de pakhuse, der tidligere lå på havnen. Ved siden af ligger stadig en kæmpe kornsilo, som et monument over byens fortid som driftig handels- og landbrugsby.

Kontorhuset er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen og er endnu en repræsentant for tegnestuens mange sortklædte bygninger. Huset er beklædt med sort skifer fra Otta i Norge.

To fisk
Denne sommer får Sparekassen naboskab af de første permanente beboere på havnen. Til juni åbnes dørene til de første 28 af i alt 56 nye lejligheder fordelt på to bygninger, der til sammen udgør boligbebyggelsen, Fjordstokkene.

Ligesom Sparekassens bygning er Fjordstokkene sammensat af to længebygninger, der mimer havnens tidligere pakhusbygninger. Modsat bankbygningen er boligerne dog ikke adskilt af et atrium, men et nordsydvendt haverum med karakteristiske, cirkelrunde ’opholdsgryder’ nedfældet i en stor bøgehæk.

Husenes formsprog skiller sig også ud ved at være mere ekspressive end den retvinklede og stilrene bankbygning. Fjordstokkenes plan knækker i en skæv vinkel, som får dem til at ligne to fisk, der lige er hevet op af vandet og ligger på kajen og basker med halen. Taget hæver sig to ekstra etager langs en skrå flade i hver gavl, der løfter rummet i de øverste lejligheder ud mod udsigten over henholdsvis fjord og by.

Nyanlagt kanal
Vest for Sparekassens bygning er der lagt op til endnu et erhvervsbyggeri. Ligesom bankbyggeriet og boligerne bliver kontorejendommen en længebygning, der når op i seks etagers højde. Udover havudsigten over fjorden bliver der også udsigt indefra kontorerne til en nyanlagt kanal på bygningens vestside.

Billedtekster:
Både bankbygning og boliger er udformet som længebygninger, der i størrelse og struktur mimer de pakhuse, der tidligere lå på kajen i Holbæk Havn. – Foto: Tom Bartho.

Første etape af bolig/erhvervsbyggeriet i Holbæk Havn, som det ventes at komme til at tage sig ud. Midt i billedet ligger Sparekassen Sjælland med den næsten færdige boligbebyggelse, Fjordstokkene, til højre og kommende erhvervsbyggeri til venstre. Bygningen med saddeltag er et eksisterende nyere kontorbyggeri. – Illustration: Keops/Eyecadcher Media.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Brug for forskning i byggeriets grønne omstilling

Brug for forskning i byggeriets grønne omstilling

Forskning i grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen er afgørende for bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne

Finansiering af Lynetteholm hænger ikke sammen

Finansiering af Lynetteholm hænger ikke sammen

Torsten Gejl fra Alternativet peger i forbindelse med et spørgsmål til transportminister Thomas Danisen på, at det seneste budget for anlæggelsen af Lynetteholm er på 3,4 milliarder, og det er en stor overskridelse af det oprindelige budget

83 procent af hospitalsbygningerne har brug for renoveringer

83 procent af hospitalsbygningerne har brug for renoveringer

Der bliver i løbet af de kommende ti år brug for at investere minimum 27 milliarder i at genoprette nedslidte hospitalsbygninger

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger