UgensErhverv.dk

Uvildige bygningsrapporter er en illusion

12-02-2004

Indlæg af Ivan Harpsøe, Arkitekt
ibh.assens@tele2adsl.dk

Det fremgår via dagspressen, at forbrugerrådet næppe kan spore nævneværdige forbedringer omkring uvildigheden af huseftersynsordningen til trods for, at Økonomi- og erhversminister Bendt Bendtsen forinden har forsøgt at skabe basis for, at tilliden til tilstandrapporterne må blive genoprettet.

Det er uforståeligt, at Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har anset det for afgørende, at ordningen primært skulle ændres på basis af forhandlinger og aftaler med ejendomsmæglerforeningen - hvilket efterlader det indtryk, at de bygningssagkyndige ikke har spillet nogen væsentlig rolle i relation til vedtagne ændringer af ordningen – selv om pågældende har mærket, ”hvor skoene trykkede”.

Uvildigheden omkring disse bygningsrapporter bør alene bero på, at der etableres en ”fælles indgangsvinkel”, så ingen af de involverede parter – kunden eller ejendomsmægleren - på forhånd kan afgøre om bygningskonsulent Nielsen, eller anden udpeget aktør skal servicere herr og fru Jensen med udarbejdelsen af en bestilt huseftersynsrapport.
Skal man til syn med sin bil, må man tilsvarende bestille arbejdet udført uden indflydelse på, hvem der foretager synet. Prisen er standard for alle, det accepter vi, og vi anser vel også modellen for - alt andet lige - at kunne honorere kravet om tilstrækkelig uvildighed. En alternativ løsning svarende til huseftersynsordningen, vil flertallet meget tænkeligt opfatte som problematisk og unødigt kontrolkrævende - på linie med huseftersynsordningen.
Familiens investering i et køretøj udgør ofte kun cirka 10% af familiens investering i et hus - så alt burde jo tale for, at uvildigheden absolut bør være i højsæde, når det drejer sig om et huseftersyn.
Den studerende har naturligvis ej heller mulighed for at kunne vælge og vrage blandt censorer i forbindelse med en eksamination – Er det ikke det man forstår ved uvildighed ?

En revision af huseftersynsordningen har nu resulteret i, at ejendomsmægleren ikke må anmode den erhvervsdrivende bygningskonsulent om udførelsen af et bygningssyn – samme må gerne anmode et forsikringsselskab om udførelsen af et bygningssyn?
Ministeren finder det åbenbart hensigtsmæssigt, at den mindre erhvervsdrivende bygningskonsulent skal spille end mindre fremtrædende rolle set i relation til de store selskaber og koncerner.
Man kan naturligvis fristes til at spørge ministeren: ”Er det et nyt koncept for fremtidens borgerlige erhvervspolitik?

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har udtalt, at forsikringsselskaberne er dem, der løber risikoen ved dårlige rapporter, hvorfor de er et godt bindeled mellem sælger og bygningssagkyndig, som nævnte udtaler.
Risikoen fra forsikringsselskabernes side har åbenbart ikke tidligere ansporet disse selskaber til at tage bygningssynsopgaverne alvorligt – når og hvis man skal tage udgangspunkt i tidligere kendte eksempler fra medierne, hvor kun få minutters gennemgang har dannet baggrund for udarbejdelsen af en bygningssynsrapport.
Tidligere mangelfulde bygningssyn skal muligvis ses i sammenhæng med, at væsentlige og tilgængelige fejl aldrig vil kunne afstedkomme en erstatningspligt fra forsikringsselskabernes side, selv om disse fejl ikke er omtalt i rapporten?

KONKLUSION
Bygningssynsopgaver bør kun iværksættes via ”en fælles indgangsvinkel” – et sekretariat der forestår opgavefordelingen af potentielle bygningssynsopgaver – hvorved det undgås, at involverede parter – kunden eller de samarbejdende interesseorganisationer – vil kunne udvælge en bygningskyndig efter eget valg, så uvildigheden bliver mere end en illusion.
Såfremt, de bygningskyndige – eksklusiv forsikringsselskaberne – bestående af byggesektorens projekterende teknikere blev efteruddannet til at kunne varetage en efter behov krævet bygningskonsulentfunktion kunne fordelene herved være følgende:

1. Bedre teknikere - færre projekteringsfejl og heraf bedre og billigere byggeprojekter
2. Ministerens bebudede ekstraordinære kontrol vil automatisk blive varetaget af forsikringsselskaberne
3. Troværdige bygningssynsrapporter der også vil have værdi for huskøberne
4. Bygningssynsrapporterne vil ikke være et konkurrencemoment som påvirker forsikringspræmierne
5. Ingen vil kunne påvirke hverken kvalitet eller pris omkring ygningskonsulentens arbejde

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister