UgensErhverv.dk

De små outsourcer

Lad andre klare den daglige administration og tjen flere penge.

06-12-2004

Outsourcing har været en trend blandt store virksomheder i årevis. De lader andre om at tage telefoner, drive edb, klare intern post, sørge for rengøring og holde kundekontakt. Så kan virksomheden bruge energien på det, den er bedst til – at producere den vare eller service, som skaber indtjeningen.
Præcis samme behov for at lade andre tage sig af de belastende opgaver findes ude i de små virksomheder.
Hidtil har outsourcing ikke været en realistisk mulighed for dem, men det er ved at ændre sig nu. Et eksempel er Herning firmaet Admipartner, der tilbyder små og mellemstore virksomheder at overtage en bred vifte af deres regnskabs- og administrationsopgaver.

- Små firmaer har samme behov som de store firmaer for en rational og effektiv drift. Vi tilbyder samme ekspertise og rådgivning, som administrationsafdelingerne i de store virksomheder udfører for ledelsen. Samtidig er det vores opgave at medvirke til at få bragt omkostningerne ned, siger direktør Allan B. Christensen. Med en baggrund som statsautoriseret revisor og medejer af et landsdækkende revisionsfirma så han et marked i at betjene de mindre firmaer og startede Admipartner for fire år siden.

typiske problemer
I de små virksomheder ser han et mønster, der ofte gentager sig.
- Mange gange er det mand og kone, der kører alt selv og tit ikke overkommer at få skrevet fakturaerne til tiden eller sendt papirerne til myndighederne. Så er der nyere virksomheder, hvor en ansat ordner bogholderiet. Typisk på halv tid, men stille og roligt finder man flere opgaver, som den ansatte kan løse. Ofte kommer der for mange unødvendige opgaver på, og udgiften til den ansatte vokser forholdsmæssigt mere end indtjeningen, siger Allan B. Christensen.

- Det grundlæggende problem er, at mester eller ejeren af virksomheden ikke rigtig er i stand til at styre funktionen omkring bogholderiet og administrationen på samme måde, som han kan med resten af virksomheden. Murermesteren kan jo ikke selv gå forrest og vise, hvordan tingene skal gøres i bogholderiet på samme måde, som han kan vise en svend, hvordan stenene skal lægges til en bestemt opgave. Og selvom tingene bliver ordnet til tiden i bogholderiet, kan det ofte gøres mere effektivt, siger Allan B. Christensen, der sammenligner Admipartner med en slags købmandsbutik, hvor kunderne vælger de produkter fra hylderne, de har brug for.
Her kan man få sendt sine fakturaer ud, rykket debitorer, ordnet løn, passet hele bogholderiet, taget sine telefoner og meget mere.
I praksis foregår outsourcingen ved, at man via internettet kobles op på Admipartners netværk, hvor man løbende kan følge status på de daglige opgaver.

Gevinster ved outsourcing
- Vi sparer typisk en lille virksomhed på 20-25 mand for 8-10.000 kr. om måneden til regnskab og administration. Dels ved at spare på lønudgifterne til bogholderiet og f.eks. ved at stå for dataløn, siger Allan B. Christensen. Men gevinsterne ved at benytte en ekstern administrationsenhed som Admipartner rækker videre end til bare at spare penge på driften, der er også en rådgivningsfunktion.

- Vi kan gå ind og rådgive om, hvilke opgaver som er lønsomme for virksomheden. Ofte ved mester det selv intuitivt, men vi kan vise med tal, hvis der er et mønster i de tabsgivende opgaver, som man så kan fravælge, fortæller Allan B. Christensen, der blandt sine kunder har en produktionsvirksomhed, hvor man for nylig kunne afdække, at der var en hel produktlinie, der gav underskud.

- Man vidste godt, at der ikke blev tjent mange penge på produkterne, men at det ligefrem gav underskud kom bag på dem, fortæller Allan B. Christensen.

- Vi ser de sammenhænge, som man ofte ikke opdager ude i de små virksomheder. Og fordi vi er hyret som deres administrationsafdeling, tager vi det op af egen drift. Vi sidder dagligt med tallene og er f.eks. tættere på driften end en revisor, som man kun snakker med nogle få gange om året, siger Allan B. Christensen, der er overbevist om, at vi fremover vil se flere outsourcing-virksomheder, der tilbyder at stå for administration og drift.

- Det er en naturlig udvikling, som vi allerede har på mange områder. Tømreren står jo heller ikke længere og laver de vinduer, han sætter i folks huse. Han køber dem færdige, og det er faktisk også en form for outsourcing, der gør, at han kan lave noget, som giver bedre indtjening, siger Allan B. Christensen.

- Den ekspertise og rationelle produktion, som tømreren køber sig til, når han lader et stort firma fremstille vinduerne, er den samme, han får ved at lade andre stå for administrationen. Dér har man samlet de mange funktioner, som man ellers selv skal investere dyrt i, slutter Allan B. Christensen.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling