UgensErhverv.dk

Byggeriets sæsonudsving for store i DK

Dobbelt så store som i lande med samme klima. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu reducere dem.

02-12-2004

Om vinteren sender byggeriet mange af sine håndværkere på tvungen ferie. Også flere end man med rimelighed kunne forvente. For selvom vinterbyggeri vitterlig er mere besværligt, har vi i Danmark en sæsonledighed, der er dobbelt så stor som i lande med samme klima, viser en analyse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den lave vinteraktivitet betyder ringere produktivitet og en årlig merudgift på 2-300 mio. kr. til dagpenge.

- Vi må konstatere, at sæsonvariationerne i bygge- og anlægssektoren ligger på et højt niveau i Danmark. En af forklaringerne er, at der savnes viden om mulighederne for at bygge om vinteren. Det er et område, som vi i samarbejde med branchen nu vil forsøge at rette op på, udtaler vicedirektør Jesper Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, i en kommentar til analysen, der sammenligner os med lande som Norge, Belgien og Holland.

Analysen foreslår at give byggeriets parter mere viden om effektivisering af vinterbyggeri, så udgiftsniveauet kommer på højde med sommerbyggeriet, og at overdrage det fulde byggeansvar for vinterforanstaltningerne til entreprenørerne. I dag er reglerne indrettet så både bygherre og entreprenør har ansvar, hvilket kan give anledning til at nogle bygherrer undgår at vinterbyggerierne.

Desuden foreslås det at styrke forskningen inden for vinterbyggeriet og kommunerne opfordres atter til at fordele drifts- og vedligeholdelsesopgaverne bedre over året.

- mir

Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.