UgensErhverv.dk

Byggeriets sæsonudsving for store i DK

Dobbelt så store som i lande med samme klima. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu reducere dem.

02-12-2004

Om vinteren sender byggeriet mange af sine håndværkere på tvungen ferie. Også flere end man med rimelighed kunne forvente. For selvom vinterbyggeri vitterlig er mere besværligt, har vi i Danmark en sæsonledighed, der er dobbelt så stor som i lande med samme klima, viser en analyse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den lave vinteraktivitet betyder ringere produktivitet og en årlig merudgift på 2-300 mio. kr. til dagpenge.

- Vi må konstatere, at sæsonvariationerne i bygge- og anlægssektoren ligger på et højt niveau i Danmark. En af forklaringerne er, at der savnes viden om mulighederne for at bygge om vinteren. Det er et område, som vi i samarbejde med branchen nu vil forsøge at rette op på, udtaler vicedirektør Jesper Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, i en kommentar til analysen, der sammenligner os med lande som Norge, Belgien og Holland.

Analysen foreslår at give byggeriets parter mere viden om effektivisering af vinterbyggeri, så udgiftsniveauet kommer på højde med sommerbyggeriet, og at overdrage det fulde byggeansvar for vinterforanstaltningerne til entreprenørerne. I dag er reglerne indrettet så både bygherre og entreprenør har ansvar, hvilket kan give anledning til at nogle bygherrer undgår at vinterbyggerierne.

Desuden foreslås det at styrke forskningen inden for vinterbyggeriet og kommunerne opfordres atter til at fordele drifts- og vedligeholdelsesopgaverne bedre over året.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling