UgensErhverv.dk

Lettere transport af store byggeelementer

Hurtigere ansøgningsprocedurer for særtransporter på vejene.

02-12-2004

Hurtigere ansøgningsprocedurer for særtransporter på vejene.


Fra 1. februar 2005 skulle det blive lettere at få tilladelse til at transportere store byggeelementer og andre store objekter på de danske veje. En ny bekendtgørelse vil rydde op i de til tider administrative flaskehalse, der er inden for særtransportområdet. Ud over hurtigere sagsbehandling hæves hastighedsgrænsen fra 45 til 60 km/t på motorvejene.

Tidligere skulle der søges tilladelse hos alle de politikredse, en særtransport passerede undervejs gennem landet. Fremover samles sagsbehandlingen på otte politistationer.

Den nye bekendtgørelse afløser den gamle blokvognsbekendtgørelse, transportcirkulærer og andre særregler. Den gælder for mobilkraner, blokvogne, lastbiler og alle andre køretøjer, som transporterer genstande, der går ud over almindelige vægt og dimensioner.

Endelig medfører bekendtgørelsen, at blokvognsgodkendelserne forlænges fra 12 til 14 måneder. Flere transporter kan gennemføres uden køretilladelser. Og der kan gives femårige tilladelser i stedet for etårige.
-ls.

Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.