UgensErhverv.dk

10 års idræts- og kulturbyggeri

Fond fejrer jubilæum med udstilling af visionært arbejde.

30-11-2004

De seneste ti års mest spændende idræts- og kulturbyggeri udstilles i anledning af Lokale- og Anlægsfondens 10 års jubilæum. Fonden har siden 1994 uddelt 600 mio. kr. af tipsmidlerne og viser på en stor plakatudstilling nogle af de bedste og mest visionære projekter.

Fondens opgave er at udvikle idræts- og kulturbyggeriet. Det har resulteret i vandkulturhuse, multihuse, udendørs skøjtebaner, havnebassiner og nyskabende idrætshaller, forsamlingshuse og byrum.

Det hele kan ses på hverdage kl. 10-16 indtil den 17. december i fondens lokaler på Kanonbådsvej i København K.

- tm,nn

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter

Se nu at få fingeren ud…

Se nu at få fingeren ud…

Det glæder direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) at læse på BygTek.dk, at Venstre er parate med en plan for at sætte gang i infrastrukturinvesteringer.