UgensErhverv.dk

Tagudhæng bygget som bro

Udførelsen af Operaens udkragede tagkonstruktion henter inspiration fra brobyggeriet.

29-11-2004

Udførelsen af Operaens udkragede tagkonstruktion henter inspiration fra brobyggeriet

Publikum i Københavns nye opera bydes velkommen under et imponerende tagudhæng. En opvisning i de konstruktive muligheder med stål som bærende materiale.32 meter er der i lige linie fra de to midterste bærende søjler og ud til tagets yderste spids. Et dramatisk fritsvævende spænd, der på grund af mødet mellem tagets rektangulære form og den krumme glasfacade giver en diagonal udkragning i hvert hjørne på helt op til 43 meter.

Én konstruktion
Set udefra fremstår Operaens tag som én sammenhængende konstruktion. Overordnet set er taget da også konstrueret efter samme princip, nemlig som en ’bokskonstruktion’. Konstruktionstypen kendes fra byggeriet af broer, hvor bokskonstruktioner i stål anvendes til vejbaneelementer - f.eks. på Storebælts- og Farø-broerne.

Konstruktionen er karakteriseret ved, at den bærende konstruktion af gitter- og pladebjælker ikke er synlig, men er pakket ind i et afstivende lag af tynde stålplader til en lukket kasse. Konstruktionen har den besparende fordel, at det ikke er nødvendigt at male hele den store overflade på den indpakkede, bærende stålstruktur mod rust; man kan nøjes med at male selve kassens ydre overflade.

Rustbeskyttelsen af den indvendige struktur består i opsætning af affugtningsanlæg inde i kassen hulrum.

Sejle til
Byggeprocessen er også inspireret af brobyggeriet. Operaens placering ved kajkanten er udnyttet til at sejle taget til byggepladsen i større elementer end det ville have været muligt at transportere med lastbiler, hvis byggepladsen havde ligget inde i landet.

Den udkragede del af taget mod havnen er sejlet til byggepladsen i ti dele, der hver er hejst på plads med en stor mobilkran og placeret på midlertidige understøtninger, hvorefter de er svejset sammen. Delene var i forskellige størrelser med en vægt op til 170 tons per del. Sammenlagt har operatagets forreste del en vægt på 1.400 tons.

Hele taget har en længde på 158 meter og en bredde på 90 meter. Overordnet er tagets stålkonstruktion opdelt på tværs igennem midten til to dilatationsafsnit.

Læs mere om byggeriet af Operaen i seneste nummer af fagbladet Byggeri nr.9-2004.

- nnBrochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter

Se nu at få fingeren ud…

Se nu at få fingeren ud…

Det glæder direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) at læse på BygTek.dk, at Venstre er parate med en plan for at sætte gang i infrastrukturinvesteringer.