UgensErhverv.dk

Rockwool fortsat i fremgang

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

26-11-2004

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

Rockwool International A/S fik i årets første ni måneder et resultat efter skat og minoritetsinteresser på 205,1 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som de 95,1 mio. kr., isoleringsproducenten havde i den tilsvarende periode sidste år.

Hvis der alene ses på det primære resultat før afskrivninger (EBITDA), er det steget med 152 mio. kr. til 846 mio. kr. Omsætningen steg ti procent til 6.404 mio. kr. Udsving i valutakurser har været beskedne, og målt i faste valutakurser har der været en omsætningsfremgang på 11 procent.

Den positive salgsprisudvikling fra 1. halvår er fortsat i 3. kvartal, og der er således for årets første ni måneder opnået salgspriser, der ligger godt tre procentpoint højere end i den tilsvarende periode i 2003.

Isoleringsdivisionen udviste en stigning i det eksterne salg på ti procent, og i Systems Division steg det eksterne salg med fem procent.

Koncernen anfører selv i en fondsbørs-meddelelse, at når der på trods af den pæne salgsprisudvikling og mængdestigning i salget ikke blev opnået en endnu bedre resultatfremgang, skyldes de, at indgående omkostningsstigninger opvejer salgsprisstigningerne.

Større investeringer

Der er ingen ændringer i koncernens forventninger til hele året i forhold til halvårs-meddelelsen,
bortset fra investeringer, der forventes at blive på 900 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til de tidligere forventninger på godt 800 mio. kr.

Stigningen i investeringerne skyldes primært fremskynding af maskinleverancer til en ny fabrik ved Skt. Petersborg i Rusland.

For året som helhed forventes en stigning i omsætningen på ni procent, og dermed fortsættes den udvikling, der startede i andet halvår 2003. Stigningen er en kombination af en øget afsætning og bedre salgspriser.

Forventningerne til resultatet fastholdes på et niveau omkring 350 mio. kr. inklusiv engangsnedskrivninger på produktionsudstyr med omkring 50 mio. kr.

Resultatforbedringen på omkring 100 mio. kr. i forhold til 2003 forventes primært at komme fra isoleringssegmentet, mens Systems Division forventes at få et resultat på niveau med året før på grund af dårlige markedsforhold i gartnerierhvervet, hvilket påvirker afsætningen i Grodan forretningen, oplyser Rockwool International A/S.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister