UgensErhverv.dk

Rockwool fortsat i fremgang

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

26-11-2004

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

Rockwool International A/S fik i årets første ni måneder et resultat efter skat og minoritetsinteresser på 205,1 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som de 95,1 mio. kr., isoleringsproducenten havde i den tilsvarende periode sidste år.

Hvis der alene ses på det primære resultat før afskrivninger (EBITDA), er det steget med 152 mio. kr. til 846 mio. kr. Omsætningen steg ti procent til 6.404 mio. kr. Udsving i valutakurser har været beskedne, og målt i faste valutakurser har der været en omsætningsfremgang på 11 procent.

Den positive salgsprisudvikling fra 1. halvår er fortsat i 3. kvartal, og der er således for årets første ni måneder opnået salgspriser, der ligger godt tre procentpoint højere end i den tilsvarende periode i 2003.

Isoleringsdivisionen udviste en stigning i det eksterne salg på ti procent, og i Systems Division steg det eksterne salg med fem procent.

Koncernen anfører selv i en fondsbørs-meddelelse, at når der på trods af den pæne salgsprisudvikling og mængdestigning i salget ikke blev opnået en endnu bedre resultatfremgang, skyldes de, at indgående omkostningsstigninger opvejer salgsprisstigningerne.

Større investeringer

Der er ingen ændringer i koncernens forventninger til hele året i forhold til halvårs-meddelelsen,
bortset fra investeringer, der forventes at blive på 900 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til de tidligere forventninger på godt 800 mio. kr.

Stigningen i investeringerne skyldes primært fremskynding af maskinleverancer til en ny fabrik ved Skt. Petersborg i Rusland.

For året som helhed forventes en stigning i omsætningen på ni procent, og dermed fortsættes den udvikling, der startede i andet halvår 2003. Stigningen er en kombination af en øget afsætning og bedre salgspriser.

Forventningerne til resultatet fastholdes på et niveau omkring 350 mio. kr. inklusiv engangsnedskrivninger på produktionsudstyr med omkring 50 mio. kr.

Resultatforbedringen på omkring 100 mio. kr. i forhold til 2003 forventes primært at komme fra isoleringssegmentet, mens Systems Division forventes at få et resultat på niveau med året før på grund af dårlige markedsforhold i gartnerierhvervet, hvilket påvirker afsætningen i Grodan forretningen, oplyser Rockwool International A/S.
-jhan

Brochurer

Building Green går ud med det største program nogensinde

Building Green går ud med det største program nogensinde

Building Green har nu lanceret programmet for årets største grønne byggeevent i Forum den 30. og 31. oktober med mere end 130 talere og et særligt fokus på bæredygtige fællesskaber

I en tid med mangel på elektrikere: Uddanner egne svende

I en tid med mangel på elektrikere: Uddanner egne svende

En særlig mentorordning for alle lærlinge og et godt arbejdsmiljø sikrer elinstallationsvirksomheden Frandsen El den fornødne arbejdskraft

Vinder ordre på 296 millioner

Vinder ordre på 296 millioner

Bravida Danmark har underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet på alle tekniske installationer på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU SUND), og den samlede ordresum beløber sig til 296 millioner kroner

Gør det lettere for håndværkerne at betale deres fakturaer

Gør det lettere for håndværkerne at betale deres fakturaer

Med et gennemsnit på tre indkøb om ugen har Bygmas professionelle kunder mange fakturaer, der skal betales. Det har Bygma nu gjort hurtigere og lettere