UgensErhverv.dk

Rockwool fortsat i fremgang

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

26-11-2004

Salget steg i årets første ni måneder med ti procent, og den positive salgsprisudvikling er fortsat

Rockwool International A/S fik i årets første ni måneder et resultat efter skat og minoritetsinteresser på 205,1 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som de 95,1 mio. kr., isoleringsproducenten havde i den tilsvarende periode sidste år.

Hvis der alene ses på det primære resultat før afskrivninger (EBITDA), er det steget med 152 mio. kr. til 846 mio. kr. Omsætningen steg ti procent til 6.404 mio. kr. Udsving i valutakurser har været beskedne, og målt i faste valutakurser har der været en omsætningsfremgang på 11 procent.

Den positive salgsprisudvikling fra 1. halvår er fortsat i 3. kvartal, og der er således for årets første ni måneder opnået salgspriser, der ligger godt tre procentpoint højere end i den tilsvarende periode i 2003.

Isoleringsdivisionen udviste en stigning i det eksterne salg på ti procent, og i Systems Division steg det eksterne salg med fem procent.

Koncernen anfører selv i en fondsbørs-meddelelse, at når der på trods af den pæne salgsprisudvikling og mængdestigning i salget ikke blev opnået en endnu bedre resultatfremgang, skyldes de, at indgående omkostningsstigninger opvejer salgsprisstigningerne.

Større investeringer

Der er ingen ændringer i koncernens forventninger til hele året i forhold til halvårs-meddelelsen,
bortset fra investeringer, der forventes at blive på 900 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til de tidligere forventninger på godt 800 mio. kr.

Stigningen i investeringerne skyldes primært fremskynding af maskinleverancer til en ny fabrik ved Skt. Petersborg i Rusland.

For året som helhed forventes en stigning i omsætningen på ni procent, og dermed fortsættes den udvikling, der startede i andet halvår 2003. Stigningen er en kombination af en øget afsætning og bedre salgspriser.

Forventningerne til resultatet fastholdes på et niveau omkring 350 mio. kr. inklusiv engangsnedskrivninger på produktionsudstyr med omkring 50 mio. kr.

Resultatforbedringen på omkring 100 mio. kr. i forhold til 2003 forventes primært at komme fra isoleringssegmentet, mens Systems Division forventes at få et resultat på niveau med året før på grund af dårlige markedsforhold i gartnerierhvervet, hvilket påvirker afsætningen i Grodan forretningen, oplyser Rockwool International A/S.
-jhan

Brochurer

 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer

 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!

 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa

 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.

 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs

 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine

 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten

 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning

 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området