UgensErhverv.dk

Energihimlen venter om hjørnet

Vedvarende energi til klimastyring af bygninger foran gennembrud.

26-11-2004

I årevis har mange sukket efter den dag, hvor vedvarende energi for alvor kan konkurrere med olien som energikilde. Både for at slippe for at fylde flere oliedollars i lommerne på rige oliesheiker og af hensyn til temperaturen i det globale drivhus. Alligevel har den vedvarende energi aldrig for alvor rykket i det store energiregnskab, men det er ved at ændre sig nu.
I et EU-støttet udviklingsprojekt for energistyring af bygninger vil Cowi vise, at der kan spares store mængder energi med bæredygtige løsninger.
Ved at styre rumtemperaturen med klimabælter med væskefyldte rør indstøbt i betondækkene kombineret med en varmepumpe, der trækker varme/kulde fra nærtliggende havvand, kan der spares 30% på opvarmningen og 75% på afkølingen af bygningen. Projektleder Jens Ole Hansen fra Cowi betegner klimabæltekonceptet som ’enkelt men genialt’.

- Principperne er velkendte og kan let kopieres til andre byggerier. I stedet for havvand kan man bruge grundvandet eller borehuller i stor dybde, siger Jens Ole Hansen.

Klimabælter i betonelementer
- Rumopvarmning via betondækkene er brugt i adskillige europæiske byggerier, og i Norge, Holland og Sverige har man mange eksempler på brug af jordvarme og energilagring i undergrunden. Hele den nye bydel i Malmø, hvor Turning Torso er opført, bruger således jordvarme. Men skal de principper, vi har anvendt, for alvor slå igennem herhjemme, så kræver det en tilpasning til vores byggeskik, siger Jens Ole Hansen.

- I Skuespilhuset indstøber vi klimabæltet i betonen på stedet. Da det danske byggeri er baseret på elementbyggeri, arbejder vi i øjeblikket på at udvikle færdigstøbte betonelementer med indbyggede plastslanger, fortæller Reto M. Hummelshøj, Cowi, der er projektleder på et PSO ELFOR støttet udviklingsprojekt om disse termoaktive konstruktioner.
Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde mellem Cowi, BYG-DTU, TI og en betonelementproducent.

- I forsøgsopstillingerne har de færdige betonelementer vist sig at have præcis de energimæssige egenskaber, vi ønskede. Det svære er de samlede systemløsninger, men det ser nu også lovende ud, siger Reto M. Hummelshøj, der tror på en kommerciel lancering inden for ret nær fremtid.

- De projektmidler, vi har modtaget fra EU, gives til projekter, der skal demonstrere energiløsninger og byggeprincipper, som kan omsættes til almindelige markedsførte løsninger indenfor ca. fem år. Det tror vi på, at det her kan, slutter Jens Ole Hansen, der ser en stor fremtid for disse løsninger til energitunge kontorbyggerier, udstillingshaller og museer.

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Vejdirektoratet har valgt Rambøll som hovedrådgiver på nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. Projektet, der har en samlet værdi på 330 millioner kroner, er det største nedrivningsprojekt af et bygværk nogensinde i Danmark

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter