UgensErhverv.dk

Energihimlen venter om hjørnet

Vedvarende energi til klimastyring af bygninger foran gennembrud.

26-11-2004

I årevis har mange sukket efter den dag, hvor vedvarende energi for alvor kan konkurrere med olien som energikilde. Både for at slippe for at fylde flere oliedollars i lommerne på rige oliesheiker og af hensyn til temperaturen i det globale drivhus. Alligevel har den vedvarende energi aldrig for alvor rykket i det store energiregnskab, men det er ved at ændre sig nu.
I et EU-støttet udviklingsprojekt for energistyring af bygninger vil Cowi vise, at der kan spares store mængder energi med bæredygtige løsninger.
Ved at styre rumtemperaturen med klimabælter med væskefyldte rør indstøbt i betondækkene kombineret med en varmepumpe, der trækker varme/kulde fra nærtliggende havvand, kan der spares 30% på opvarmningen og 75% på afkølingen af bygningen. Projektleder Jens Ole Hansen fra Cowi betegner klimabæltekonceptet som ’enkelt men genialt’.

- Principperne er velkendte og kan let kopieres til andre byggerier. I stedet for havvand kan man bruge grundvandet eller borehuller i stor dybde, siger Jens Ole Hansen.

Klimabælter i betonelementer
- Rumopvarmning via betondækkene er brugt i adskillige europæiske byggerier, og i Norge, Holland og Sverige har man mange eksempler på brug af jordvarme og energilagring i undergrunden. Hele den nye bydel i Malmø, hvor Turning Torso er opført, bruger således jordvarme. Men skal de principper, vi har anvendt, for alvor slå igennem herhjemme, så kræver det en tilpasning til vores byggeskik, siger Jens Ole Hansen.

- I Skuespilhuset indstøber vi klimabæltet i betonen på stedet. Da det danske byggeri er baseret på elementbyggeri, arbejder vi i øjeblikket på at udvikle færdigstøbte betonelementer med indbyggede plastslanger, fortæller Reto M. Hummelshøj, Cowi, der er projektleder på et PSO ELFOR støttet udviklingsprojekt om disse termoaktive konstruktioner.
Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde mellem Cowi, BYG-DTU, TI og en betonelementproducent.

- I forsøgsopstillingerne har de færdige betonelementer vist sig at have præcis de energimæssige egenskaber, vi ønskede. Det svære er de samlede systemløsninger, men det ser nu også lovende ud, siger Reto M. Hummelshøj, der tror på en kommerciel lancering inden for ret nær fremtid.

- De projektmidler, vi har modtaget fra EU, gives til projekter, der skal demonstrere energiløsninger og byggeprincipper, som kan omsættes til almindelige markedsførte løsninger indenfor ca. fem år. Det tror vi på, at det her kan, slutter Jens Ole Hansen, der ser en stor fremtid for disse løsninger til energitunge kontorbyggerier, udstillingshaller og museer.

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området