UgensErhverv.dk

Den store trætrussel fra øst

Konstant videreforædling nødvendigt for at overleve, siger Moelven-direktør

25-11-2004

Konstant videreforædling nødvendigt for at overleve, siger Moelven-direktør

Af Jørgen Hansen

Det er nødvendigt konstant at udvikle virksomheden og produkterne, for ellers er der på sigt en risiko for at blive udkonkurreret af østlande, inklusiv Rusland, hvor der er enorme resurser.

Moelven Danmark indgår i en nordisk trægigant med en årlig omsætning på omkring 14 mia. kr., hvor markedsandelen er stor på det europæiske marked, og hvor der satses på at være markedsførende i de skandinaviske lande.

- Der er altovervejende tale om nordisk produktion, hvor vi specielt i Finland køber masser af råmaterialer i Baltikum, Rusland og flere andre lande. Konkurrencen fra disse lande er allerede stor og vil ikke blive mindre i årene fremover. For os er det altafgørende, at vi i stort omfang kan videreforædle både produkter og logistiksystemer, hvilket allerede er sket i betydeligt omfang, bl.a. når det gælder modulbyggeri, siger adm. direktør Michael Helmershøj, Moelven Danmark.

- Træproduktionen er så betydelig, at den har national betydning, og det er en opgave, der kan sammenlignes med bilfabrikker. Der investeres store summer i nye produktionsanlæg, så driften er optimal, og det betyder igen, at lønomkostningerne kommer til at udgøre en stadig mindre del, så vi er konkurrencedygtige, og koncernen samtidig er lønsom.

PEFC-mærket træ

Det er naturens eget råstof, nemlig træ, der anvendes, og det er en genanvendelig resurse med god harmoni mellem savning og tilvækst. Produkterne er hovedsagelig fyr og gran fra skovene i Norge og Sverige. Virksomheden lægger betydelige kræfter i at sikre, at den økologiske del er i orden, og at skoven vedligeholdes. Derfor er der nettotilvækst af træ i Skandinavien.

På mange savværker forædles tømmerstokkene til industritræ og industriflis, og gennem egen videreforædling anvendes industritræet til limtræ, lister, paneler, gulv, bærende konstruktioner til byggeriet samt til vindues-, dør- og møbelproduktion. Industriflisen sælges bl.a. til fjernvarmeanlæg, som kan varme huse op samt producere energi. Barken, som bliver til overs, når tømmerstokkene skal saves, udnyttes som biobrændsel eller flis.

Michael Helmershøj oplyser videre, at koncernens savværker er certificeret efter den såkaldte PEFC-standard (Pan European Forest Certification). Det sikrer, at råstoffet i form af tømmer fra Moelven kommer fra skovbrug, som drives på en miljømæssig rigtig måde.

Genbrug

For at sikre så godt miljø som muligt er det vigtigt, at produkterne kan anvendes flere gange, og det er der satset specielt på, især når det gælder byggemoduler samt indvendige gulve, vægge og lofter.

- Modulbaserede bygninger er fleksible i brug, og der er gode muligheder for ombygning eller flytning, når behovene ændres. Også når det gælder de indvendige produkter, er det enkelt at foretage ændringer efter nye og ændrede behov, fortæller Michael Helmershøj.

At der til stadighed sker en stor produktudvikling, og at der i høj grad tænkes på miljøet, er der et tydeligt eksempel på, når det gælder træimprægnering. På Moelvens produktionsanlæg i Brumunddal, som producerer imprægnerede produkter, benyttes nu træbeskyttelse, der er fri for tungmetaller (TMF), efter at miljøstyrelsen i september 2001 fastsatte forskrifterne om forbud mod CCA-imprægneret træ. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2002. Anlægget på Brumunddal er det eneste i Norge, som benytter sig af TMF-imprægnering, hvor TMF i øvrigt er et registreret varemærke.

Samtidig ser en ny type overfladebehandling til fyrretræsgulv baseret på miljøvenlige planteolier og voks snart dagens lys. Ved hjælp af en speciel hærdningsmetode bliver gulvet mere overfladeresistent mod snavs og slitage, ligesom det naturlige ´trælook´ bibeholdes. Det betyder, at gulvbrædderne beholder varmen og løden, og resultatet skulle være et visuelt smukkere fyrregulv, som desuden er lettere at holde rent.

- Sådan gøres hele tiden nye landvindinger, og det vil være i kraft af konstant videreforædling og produktudvikling, og at vi til stadighed er på forkant med udviklingen, at vi kan imødegå truslen fra østlandene, fastslår Michael Helmershøj, Moelven Danmark.

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Vejdirektoratet har valgt Rambøll som hovedrådgiver på nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. Projektet, der har en samlet værdi på 330 millioner kroner, er det største nedrivningsprojekt af et bygværk nogensinde i Danmark

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter