UgensErhverv.dk

Den store trætrussel fra øst

Konstant videreforædling nødvendigt for at overleve, siger Moelven-direktør

25-11-2004

Konstant videreforædling nødvendigt for at overleve, siger Moelven-direktør

Af Jørgen Hansen

Det er nødvendigt konstant at udvikle virksomheden og produkterne, for ellers er der på sigt en risiko for at blive udkonkurreret af østlande, inklusiv Rusland, hvor der er enorme resurser.

Moelven Danmark indgår i en nordisk trægigant med en årlig omsætning på omkring 14 mia. kr., hvor markedsandelen er stor på det europæiske marked, og hvor der satses på at være markedsførende i de skandinaviske lande.

- Der er altovervejende tale om nordisk produktion, hvor vi specielt i Finland køber masser af råmaterialer i Baltikum, Rusland og flere andre lande. Konkurrencen fra disse lande er allerede stor og vil ikke blive mindre i årene fremover. For os er det altafgørende, at vi i stort omfang kan videreforædle både produkter og logistiksystemer, hvilket allerede er sket i betydeligt omfang, bl.a. når det gælder modulbyggeri, siger adm. direktør Michael Helmershøj, Moelven Danmark.

- Træproduktionen er så betydelig, at den har national betydning, og det er en opgave, der kan sammenlignes med bilfabrikker. Der investeres store summer i nye produktionsanlæg, så driften er optimal, og det betyder igen, at lønomkostningerne kommer til at udgøre en stadig mindre del, så vi er konkurrencedygtige, og koncernen samtidig er lønsom.

PEFC-mærket træ

Det er naturens eget råstof, nemlig træ, der anvendes, og det er en genanvendelig resurse med god harmoni mellem savning og tilvækst. Produkterne er hovedsagelig fyr og gran fra skovene i Norge og Sverige. Virksomheden lægger betydelige kræfter i at sikre, at den økologiske del er i orden, og at skoven vedligeholdes. Derfor er der nettotilvækst af træ i Skandinavien.

På mange savværker forædles tømmerstokkene til industritræ og industriflis, og gennem egen videreforædling anvendes industritræet til limtræ, lister, paneler, gulv, bærende konstruktioner til byggeriet samt til vindues-, dør- og møbelproduktion. Industriflisen sælges bl.a. til fjernvarmeanlæg, som kan varme huse op samt producere energi. Barken, som bliver til overs, når tømmerstokkene skal saves, udnyttes som biobrændsel eller flis.

Michael Helmershøj oplyser videre, at koncernens savværker er certificeret efter den såkaldte PEFC-standard (Pan European Forest Certification). Det sikrer, at råstoffet i form af tømmer fra Moelven kommer fra skovbrug, som drives på en miljømæssig rigtig måde.

Genbrug

For at sikre så godt miljø som muligt er det vigtigt, at produkterne kan anvendes flere gange, og det er der satset specielt på, især når det gælder byggemoduler samt indvendige gulve, vægge og lofter.

- Modulbaserede bygninger er fleksible i brug, og der er gode muligheder for ombygning eller flytning, når behovene ændres. Også når det gælder de indvendige produkter, er det enkelt at foretage ændringer efter nye og ændrede behov, fortæller Michael Helmershøj.

At der til stadighed sker en stor produktudvikling, og at der i høj grad tænkes på miljøet, er der et tydeligt eksempel på, når det gælder træimprægnering. På Moelvens produktionsanlæg i Brumunddal, som producerer imprægnerede produkter, benyttes nu træbeskyttelse, der er fri for tungmetaller (TMF), efter at miljøstyrelsen i september 2001 fastsatte forskrifterne om forbud mod CCA-imprægneret træ. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2002. Anlægget på Brumunddal er det eneste i Norge, som benytter sig af TMF-imprægnering, hvor TMF i øvrigt er et registreret varemærke.

Samtidig ser en ny type overfladebehandling til fyrretræsgulv baseret på miljøvenlige planteolier og voks snart dagens lys. Ved hjælp af en speciel hærdningsmetode bliver gulvet mere overfladeresistent mod snavs og slitage, ligesom det naturlige ´trælook´ bibeholdes. Det betyder, at gulvbrædderne beholder varmen og løden, og resultatet skulle være et visuelt smukkere fyrregulv, som desuden er lettere at holde rent.

- Sådan gøres hele tiden nye landvindinger, og det vil være i kraft af konstant videreforædling og produktudvikling, og at vi til stadighed er på forkant med udviklingen, at vi kan imødegå truslen fra østlandene, fastslår Michael Helmershøj, Moelven Danmark.

Brochurer

Building Green går ud med det største program nogensinde

Building Green går ud med det største program nogensinde

Building Green har nu lanceret programmet for årets største grønne byggeevent i Forum den 30. og 31. oktober med mere end 130 talere og et særligt fokus på bæredygtige fællesskaber

I en tid med mangel på elektrikere: Uddanner egne svende

I en tid med mangel på elektrikere: Uddanner egne svende

En særlig mentorordning for alle lærlinge og et godt arbejdsmiljø sikrer elinstallationsvirksomheden Frandsen El den fornødne arbejdskraft

Vinder ordre på 296 millioner

Vinder ordre på 296 millioner

Bravida Danmark har underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet på alle tekniske installationer på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU SUND), og den samlede ordresum beløber sig til 296 millioner kroner

Gør det lettere for håndværkerne at betale deres fakturaer

Gør det lettere for håndværkerne at betale deres fakturaer

Med et gennemsnit på tre indkøb om ugen har Bygmas professionelle kunder mange fakturaer, der skal betales. Det har Bygma nu gjort hurtigere og lettere