UgensErhverv.dk

Prisaftaler mellem Wewers og IBF

Konkurrencerådet griber for første gang griber ind overfor et moderselskabs samarbejde med et joint venture selskab.

24-11-2004

Wewers kunne i 1999 fejre 75 års jubilæum, og i 2002 blev der gennem datterselskabet Wewers Belægningssten opkøbt tre sjællandske betonvarefabrikker.
A/S Ikast Betonvarefabrik (IBF) ejer 50% af aktierne i Wewers Belægningssten A/S (WB), mens de øvrige 50% ejes af Wewers Teglværker, og disse parter har tilsyneladende kunne enes om fælles, høje priser på fælles produkter.
Konkurrencestyrelsen besøgte sidste år WB og IBF og fandt frem til dokumenter, der viste, at WB og IBF samarbejdede om at fastsætte priserne. Ledelsen i de to selskaber udvekslede prislister for at få hævet priserne på fælles produkter, og det er iflg. Konkurrencestyrelsen en overtrædelse af konkurrencelovens §6. Derfor har Konkurrencerådet pålagt virksomhederne straks at ophøre med den praksis.
Styrelsen valgte at forelægge spørgsmålet for Konkurrencerådet, der med afgørelsen i den aktuelle sag "for første gang griber ind overfor et konkurrencestridigt forhold. Samtidig fastlægges en praksis for et moderselskabs samarbejde med et joint venture selskab, der er under fælles kontrol".

Konkurrencestyrelsens dokumentation er bl.a. denne mail fra økonomichefen i IBF til direktøren i WB: "... Jeg synes derfor, det er ekstrem betænkeligt, når jeg stadig hører, at der er "stor" priskonkurrence mellem vore selskaber, når DB (dækningsbidrag) allerede sidste år er faldet med 10%".
Efterfølgende går der mange mails mellem de to virksomheder, så salgspriserne kan blive hævet og harmoniseret.

-Hag

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter

Se nu at få fingeren ud…

Se nu at få fingeren ud…

Det glæder direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) at læse på BygTek.dk, at Venstre er parate med en plan for at sætte gang i infrastrukturinvesteringer.