UgensErhverv.dk

Prisaftaler mellem Wewers og IBF

Konkurrencerådet griber for første gang griber ind overfor et moderselskabs samarbejde med et joint venture selskab.

24-11-2004

Wewers kunne i 1999 fejre 75 års jubilæum, og i 2002 blev der gennem datterselskabet Wewers Belægningssten opkøbt tre sjællandske betonvarefabrikker.
A/S Ikast Betonvarefabrik (IBF) ejer 50% af aktierne i Wewers Belægningssten A/S (WB), mens de øvrige 50% ejes af Wewers Teglværker, og disse parter har tilsyneladende kunne enes om fælles, høje priser på fælles produkter.
Konkurrencestyrelsen besøgte sidste år WB og IBF og fandt frem til dokumenter, der viste, at WB og IBF samarbejdede om at fastsætte priserne. Ledelsen i de to selskaber udvekslede prislister for at få hævet priserne på fælles produkter, og det er iflg. Konkurrencestyrelsen en overtrædelse af konkurrencelovens §6. Derfor har Konkurrencerådet pålagt virksomhederne straks at ophøre med den praksis.
Styrelsen valgte at forelægge spørgsmålet for Konkurrencerådet, der med afgørelsen i den aktuelle sag "for første gang griber ind overfor et konkurrencestridigt forhold. Samtidig fastlægges en praksis for et moderselskabs samarbejde med et joint venture selskab, der er under fælles kontrol".

Konkurrencestyrelsens dokumentation er bl.a. denne mail fra økonomichefen i IBF til direktøren i WB: "... Jeg synes derfor, det er ekstrem betænkeligt, når jeg stadig hører, at der er "stor" priskonkurrence mellem vore selskaber, når DB (dækningsbidrag) allerede sidste år er faldet med 10%".
Efterfølgende går der mange mails mellem de to virksomheder, så salgspriserne kan blive hævet og harmoniseret.

-Hag

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området