UgensErhverv.dk

Europæisk pris til DR Byen

Fik arbejdsmiljøprisen European Good Practice Award 2004.

24-11-2004

Arbejdsmiljøet under byggeriet i DR byen er i europæisk mesterskabsklasse. Det er nu blevet belønnet med prisen European Good Practice Award 2004, som DR Byen deler med 4 andre europæiske byggerier. I alt 25 lande havde indstillet byggerier til konkurrencen.

- DR Byen har fra starten sat klar fokus på sikkerheden i planlægningen af byggeriet og i den daglige ledelse af sikkerhedsarbejdet, derfor glæder jeg mig på DR Byens vegne over den velfortjente pris, siger Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen, der tror på en positiv afsmittende effekt på det øvrige danske byggeri.

- Det er min opfattelse, at erfaringerne fra DR Byen kan bruges på andre byggepladser, fordi der arbejdes systematisk med information og med sikkerheden i alle byggeriets faser, lyder det fra Jens Jensen.
DR Byen har især været god til kommunikation på byggepladsen bl.a. gennem byggepladsavis, opslagstavle, elektronisk ugebrev, kampagner, sikkerhedsmøder, obligatoriske og frivillige sikkerhedskurser og arbejder med en såkaldt ’ambassadør’ ude på byggepladsen, som skal styrke den daglige kommunikation mellem håndværkere og byggeledelse.

Bygherren styrer miljøet
Tilrettelæggelsen af arbejdet med arbejdsmiljøet i DR Byen har været atypisk. Det er nemlig bygherren selv, der har valgt at tage ansvaret på sig, hvor det ofte er de store entreprenører, der bærer ansvaret alene.

- Normalt har bygherren naturligvis et medansvar via arbejdsmiljøloven, men derudover har vi i DR Byen valgt at gøre mere ud af det. For vi kan desværre se, at områder som sikkerhed ikke altid varetages tilstrækkeligt, hvis det overlades til entreprenørerne alene at tage sig af det. Arbejdsmiljøet kræver vedvarende opmærksomhed. Denne overvågning foregår bedst, hvis det er bygherren, der sætter dagsordenen, og det gør vi her i DR Byen, forklarer projektdirektør Kjeld Boye-Møller.

I DR Byen sørgede bygherren for fælles kantine og fælles omklædning til alle, vedligeholdelse af veje og toiletter på byggepladsen, vagt/security, logistik og koordination af kranerne på pladsen. Samtidig er der et økonomisk incitament indbygget i miljøarbejdet, idet der hvert halve år uddeles arbejdsmiljøpriser og optjent sikkerhedsbonus til de arbejdssjak, der er gode til at overholde sikkerhedsreglerne. De mindre dygtige sjak tildeles minuspoints og får derfor mindre bonus.

- mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området