UgensErhverv.dk

Gratis program om brandsikkerhed

Beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton kan hentes frit på internettet.

24-11-2004

Beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton kan hentes frit på internettet

Et nyt beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og BIH, en fraktion under Dansk Beton industriforening.

Programmet stilles gratis til rådighed for projekterende og kan downloades fra www.bih.dk.

Bag beregningerne står fuldskala brandforsøg med blandt andet tre meter høje vægge af letklinkerbeton. Formålet er at lette dimensioneringen af vægge og dæk i projekteringsfasen ud fra byggeriets type.

Brandkrav til byggeri afspejler, hvor hurtigt beboerne skal forlade boligen, hvis der opstår brand. Kravene til elementers bæreevne er derfor forskellige for et etplans parcelhus og et højt etagebyggeri, ligesom der skal tages højde for, om det er et hjem til handicappede beboere eller ældre.

Programmerne beregner bæreevnen af en væg eller et dæk af letklinkerbeton, der påvirkes af en standardbrand efter ISO 834. Med vægprogrammet kan man variere væggenes tykkelse, højde, densitet og styrkeparametre, ligesom der i dækprogrammet kan vælges mellem blandt andet forskellige dæktyper, tykkelser og armeringer.

Civilingeniør, lektor Kristian Hertz, Institut for Bygninger og Energi på DTU, står bag beregningerne, som er blevet afprøvet gennem omfattende brandforsøg på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

www.bih.dk

- tm,nn

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Rambøll bliver den gamle Storstrømsbros endeligt

Vejdirektoratet har valgt Rambøll som hovedrådgiver på nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. Projektet, der har en samlet værdi på 330 millioner kroner, er det største nedrivningsprojekt af et bygværk nogensinde i Danmark

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter