UgensErhverv.dk

Gratis program om brandsikkerhed

Beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton kan hentes frit på internettet.

24-11-2004

Beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton kan hentes frit på internettet

Et nyt beregningsprogram om brandkrav i byggeri af letklinkerbeton er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og BIH, en fraktion under Dansk Beton industriforening.

Programmet stilles gratis til rådighed for projekterende og kan downloades fra www.bih.dk.

Bag beregningerne står fuldskala brandforsøg med blandt andet tre meter høje vægge af letklinkerbeton. Formålet er at lette dimensioneringen af vægge og dæk i projekteringsfasen ud fra byggeriets type.

Brandkrav til byggeri afspejler, hvor hurtigt beboerne skal forlade boligen, hvis der opstår brand. Kravene til elementers bæreevne er derfor forskellige for et etplans parcelhus og et højt etagebyggeri, ligesom der skal tages højde for, om det er et hjem til handicappede beboere eller ældre.

Programmerne beregner bæreevnen af en væg eller et dæk af letklinkerbeton, der påvirkes af en standardbrand efter ISO 834. Med vægprogrammet kan man variere væggenes tykkelse, højde, densitet og styrkeparametre, ligesom der i dækprogrammet kan vælges mellem blandt andet forskellige dæktyper, tykkelser og armeringer.

Civilingeniør, lektor Kristian Hertz, Institut for Bygninger og Energi på DTU, står bag beregningerne, som er blevet afprøvet gennem omfattende brandforsøg på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

www.bih.dk

- tm,nn

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området