UgensErhverv.dk

Boret fjernvarmetunnel under København

Rørene skal lægges i en fire km lang tunnel - 30 meter ned i undergrunden.

23-11-2004

Rørene skal lægges i en fire km lang tunnel - 30 meter ned i undergrunden.


Et nyt stort anlægsprojekt går snart i gang i København. I løbet af foråret 2005 begynder arbejdet til en fjernvarmetunnel, der skal gå fra Amagerværket til Fredensgade. Det unikke ved projektet er, at tunnelen skal bores og ikke graves ned. Baggrunden for dette metodevalg er blandt andet at undgå trafikkaos i det centrale København.

Det er Københavns Energi, der står bag projektet. Og konsulentfirmaet Cowi A/S skal projektere og føre tilsyn med tunnelen. Miljø- og Forsyningsudvalget i København har bevilget 750 millioner kroner til projektet.

Ifølge Københavns Energi er den nye tunnel en nødvendig modernisering af dampproduktionen. De gamle produktionsanlæg for fjernvarmedamp er blevet for gamle og har høje drifts- og vedligeholdsudgifter.

Københavns Energi har derfor sammen med Energi E2 besluttet, at den bedste løsning er at flytte en del af dampproduktionen til Amagerværket og at etablere en fjernvarmetunnel fra Amagerværket til dampområdet i København, hvor den skal støde til det øvrige rørnet.

- De ældre dampproducerende anlæg kræver store vedligeholdsudgifter for at opretholde forsyningssikkerheden og sikkerheden for medarbejderne. Som følge af moderniseringen sparer Københavns Energi i alt 50 mio. kr. årligt, udtaler varmechef i Københavns Energi, Astrid Birnbaum, i forbindelse med projektet

Tunnelen skal gå fra Amagerværket til Turbinehallerne ved Borgergade og derfra videre til Fredensgade lige på den anden side af søerne. Den vil løbe både under Københavns Havn og Amalienborg.
Tunnelen forventes færdig i 2009.
-ls.

Brochurer

Uge 28: Konkurser i byggeriet

Uge 28: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter

Se nu at få fingeren ud…

Se nu at få fingeren ud…

Det glæder direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) at læse på BygTek.dk, at Venstre er parate med en plan for at sætte gang i infrastrukturinvesteringer.