UgensErhverv.dk

Consenta-aftale opsagt

Fortsat kapital til rådighed for selskaber i Consenta Holding

22-11-2004

Fortsat kapital til rådighed for selskaber i Consenta Holding

Consenta Holdings banker indgik tidligere en aftale med selskabet om finansiering indtil den 15. december d.å., men nu har de opsagt denne aftale.

Bankerne har dog skriftligt erklæret, at de fortsat vil stille likviditet til rådighed for tre driftsselskaber, som alle er ejet er Consenta Holding A/S. Det drejer sig om HT Defta A/S med Danwo A/S, Grønvold & Schou A/S samt Palsgaard Træ A/S med datterselskaber.

I en meddelelse til Københavns Fondsbørs skriver bestyrelsesformand Steen B. Nielsen, Consenta Holding, at hovedaktionæren snarest vil søge holdt et møde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at drøfte den situation, der er opstået, idet der specifikt i aftalen med bankerne er særlige vilkår, som involverer hovedaktionæren og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Consenta Holding har samtidig oplyst, at bestyrelsesmedlemmerne Knud Koch-Jensen og Rolf Johansen udtræder af bestyrelsen.
-jhan

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ