UgensErhverv.dk

Consenta-aftale opsagt

Fortsat kapital til rådighed for selskaber i Consenta Holding

22-11-2004

Fortsat kapital til rådighed for selskaber i Consenta Holding

Consenta Holdings banker indgik tidligere en aftale med selskabet om finansiering indtil den 15. december d.å., men nu har de opsagt denne aftale.

Bankerne har dog skriftligt erklæret, at de fortsat vil stille likviditet til rådighed for tre driftsselskaber, som alle er ejet er Consenta Holding A/S. Det drejer sig om HT Defta A/S med Danwo A/S, Grønvold & Schou A/S samt Palsgaard Træ A/S med datterselskaber.

I en meddelelse til Københavns Fondsbørs skriver bestyrelsesformand Steen B. Nielsen, Consenta Holding, at hovedaktionæren snarest vil søge holdt et møde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at drøfte den situation, der er opstået, idet der specifikt i aftalen med bankerne er særlige vilkår, som involverer hovedaktionæren og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Consenta Holding har samtidig oplyst, at bestyrelsesmedlemmerne Knud Koch-Jensen og Rolf Johansen udtræder af bestyrelsen.
-jhan

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle