UgensErhverv.dk

Nye tæsk til teknisk isolering

Branchen arbejder hårdt på flere fronter for at skabe ordnede forhold.

16-11-2004

Endnu gang er der tærsk til den tekniske isolering. En nylig Rambøll-rapport viser, at den tekniske isolering stadig udføres for dårligt, og at det kan betyde et øget energiforbrug på op til 14 pct. Undersøgelsen lægger sig i slipstrømmen på en række hårde stød til den tekniske isolering, som blev sat i gang med en udgave af tv-udsendelsen ’Rapporten’ for halvandet år siden.
Siden har det været hårdt arbejde for branchen at få rettet op på imaget og højnet kvaliteten. Det er en kamp på flere fronter, for årsagerne til den mangelfulde isolering er flere. Generelt er der tre årsager til fejl: for lidt afsat plads ved projektering, en rørmontage, der forhindrer korrekt isolering, eller dårlig isolering som følge af forkert udført arbejde.

Mangler plads til isoleringen
Det er således et problem, der involverer andre faggrupper, og i branchen er man tydeligt frustreret over den ringe opmærksomhed, som deres arbejdsområde får

- Det er kedeligt altid at blive hængt ud, som i den seneste undersøgelse. Men det kan også have den positive effekt, at der holdes konstant fokus på området. Og det er der brug for, siger sekretariatschef Jesper Kielsgaard fra Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening.

- Det er ikke for at skubbe hele ansvaret over på andre, men vi lider altså stadig under, at der ikke er nok fokus på de tekniske installationer, når byggerierne planlægges. Det giver os svære arbejdsbetingelser, når vi efterfølgende skal sørge for, at isoleringen lever op til kravene i isoleringsstandarderne, siger Jesper Kielsgaard.

- Arkitekter afsætter generelt ikke nok plads i byggerierne til rørføring og ventilation, og ingeniørerne sørger ikke altid for, at der er plads nok mellem rørene i forsyningsskaktene. Derfor kan der simpelthen mangle plads til, at isoleringen kan udføres ordentligt, siger Jesper Kielsgaard.

- Vi prøver derfor at få de projekterende og de udførende til at tale sammen. Senest har vi udarbejdet en vejledning til VVS’erne, så de nemt kan omsætte ingeniørernes ’sprog’ til nogle let anvendelige retningslinier for isoleringen, siger Jesper Kielsgaard. Det handler om at få koordineret de forskellige faggruppers arbejd,e så man ikke modarbejder, at den afsluttende isolering bliver udført korrekt.

Nye initiativer på vej
I løbet af det kommende år forventes det, at Bygningsreglementet revideres, så bygninger skal energimærkes. Og fokus på den energimæssige ydeevne vil også løfte projekterings- og isoleringskvaliteten.

- Så er man nødt til at tage kvaliteten af installationerne alvorligt, for energitabet bliver pludselig synligt. Der skal så projekteres rigtigt fra start, ellers falder det også tilbage på arkitekt og ingeniør, siger Jesper Kielsgaard, der er ganske godt tilfreds med, at myndighederne har fuld opmærksomhed på den tekniske isolering.

- Vi prøver at holde myndighederne fast på arbejdet med den tekniske isolering. Ellers risikerer vi bare, at der ikke stilles ordentlige krav til f.eks. projekteringsfasen, og så bliver vi bare udsat for ny kritik, når forholdene ikke rettes op.
Men isoleringsbranchen er også ved at rette blikket indad mod egne rækker.

- Vi er ved at undersøge, om det er en idé i at lave nogle kontrolordninger for det udførte arbejde. Det er noget, som f.eks. gulvlæggerne og fugefirmaerne har, og det er måske en model, der passer til isoleringsbranchen, slutter Jesper Kielsgaard.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

Det vækker vrede i det socialdemokratiske bagland, at regeringen sammen med SF og de borgerlige partier har aftalt at nedsætte beløbsgrænsen for at hente udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner.

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Ventetider på op til et halvt år på at få besked på, om man kan opnå tilskud til at udskifte olie- eller gasfyr til varmepumpe

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger