UgensErhverv.dk

Millioner til ruiner

20 mio. kr. ekstra afsat i finansloven til bevarelsen af historiske bygningsruiner.

15-11-2004

20 mio. kr. ekstra er afsat i finansloven til bevarelsen af historiske bygningsruiner

Over de næste fire år bliver der i alt 20 millioner kroner ekstra til at restaurere en række af Danmarks mest markante historiske bygningsanlæg og monumenter.

Pengene kommer fra en ekstra-pulje på 200 millioner kroner til kunst og kultur, der er besluttet i en bred finanslovsaftale mellem regeringen og Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne, SF samt Dansk Folkeparti .

Og der er nok af fortidsminder at bruge pengene på. Udover kendte ruiner som Hammershus, Gåsetårnet og Absalons Borg under Christiansborg vurderes Danmark at rumme 3000 fortidsminder fra historisk tid, hvoraf omkring 500 anlæg er særlig vedligeholdelseskrævende.

Det er ruinerne af de store konge- og bispeborge, ruiner af kirker og klostre, som blev opgivet i forbindelse med reformationen, og stensatte voldsteder fra befæstede herregårde.

Prioriteringen af pengene vil blive fortaget af Kulturarvstyrelsen.

- nn

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

Det vækker vrede i det socialdemokratiske bagland, at regeringen sammen med SF og de borgerlige partier har aftalt at nedsætte beløbsgrænsen for at hente udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner.

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Ventetider på op til et halvt år på at få besked på, om man kan opnå tilskud til at udskifte olie- eller gasfyr til varmepumpe

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger