UgensErhverv.dk

Nedslidte bygninger skriger på renovering

Renoveringspukkel er for politisk usexet, til at nogen gider gøre noget ved det, mener BAT.

15-11-2004

Renoveringspukkel på 214 mia. kr. er for politisk usexet, til at nogen gider gøre noget ved det, mener BAT.


Af Lars Solberg

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) har med en undersøgelse lavet en slags tilstandsrapport over bygninger og infrastruktur i det danske kongerige. Og det vrimler med nationale K3’ere ifølge BAT.

Kloakker, veje, offentlige og private bygninger er i elendig forfatning. Ifølge BAT ville regningen lyde på 214 mia. kr., hvis det danske samfund skal bringe bygninger og infrastruktur bare i en rimelig stand.

Ifølge organisationen er de store områder med efterslæb de almene boliger, hvor der skal bruges 144 mia. kr. Kloakområdet mangler 19 mia. kr. og veje 11,5 mia. kr.

Snebold af gæld
- 214 mia. kr. er et rystende stort tal, og så er det endda lavt sat. Vi skubber en vedligeholdelsesmæssig gæld foran os, som er mindst lige så alvorlig som den statsfinansielle rene pengegæld. Det er en snebold af gæld, som det danske samfund i kraft af mange års forsømmelser skubber foran sig, og som de kommende generationer må betale, siger Gunde Odgaard, der er sekretariatschef i BAT.

Han mener, det er fuldstændig uansvarligt, at det danske samfund ikke tager dette problem alvorligt.

Ingen organisationer eller politikere har sat spørgsmålstegn ved BAT-kartellets nye udregninger med en anslået renoveringspukkel på mindst 214 mia. kr, så Gunde Odgaard tror, at politikerne ikke er uenige i hverken beløbets størrelse eller, at der er et nationalt problem.

Men han mener alligevel, at det bliver svært at få gang i handlinger på dette område.

Politisk usexet
- Området er politisk usexet. Og der mangler virkelig et overblik på dette område. Der er intet samlet politisk ansvar for renovering. Der er en bunke forskellige beslutningstagere og studehandlere, der giver en slat penge til de områder, de er ansvarlige for. Men da der ikke er megen prestige i renovering, bliver det til for lidt, siger Gunde Odgaard.

Kartellet foreslår, at Folketinget på tværs af politiske skel beslutter, at der indsamles og opgøres såkaldte måltal for bygningers og anlægs fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov.

Derefter skal der vedtages en politik både på stats-, amts- og kommuneniveau, så det store renoveringsarbejde kan gå i gang.

BAT foreslår endvidere, at der ved hvert projekt fra starten skal sættes penge af til vedligeholdelse af projektet. Hver gang der opføres og bevilges en strækning vej, en kloak, en bygning eller andet, skal der forlods afsættes penge til fremtidig vedligeholdelse.

Hul i hovedet
- Det er jo fuldstændig hul i hovedet, at man bygger store projekter, som koster formuer, mens der ikke er sat penge af til vedligeholdelse. Det betyder, at tingene forfalder. Man kunne jo bare sætte et beløb på tre procent af anskaffelsessummen af til vedligeholdelse fra starten af. Det er simpel sund fornuft. I det lange løb er det jo også billigere at vedligeholde end at skulle renovere noget totalt nedslidt, siger han.

BAT håber, at deres opgørelse kan få politikere til at handle på området. Og han understreger, at det ikke er en partipolitisk sag.

- Det her er et projekt på tværs af de politiske partier. Der skal gøres noget, og det skal være snart. Alt andet vil være uansvarligt, siger Gunde Odgaard fra BAT.

Kartellet har ikke tænkt sig at vente på, at politikerne bliver opmærksomme på opgørelsen og ad åre måske vil gøre noget ved problemerne.
Organisationen har således inviteret en række politikere fra regering og opposition til debat om emnet, hvilket måske kan sætte noget i gang.
2. december får BAT således besøg af finansordfører Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet og Rikke Hvilshøj fra Venstre.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

Det vækker vrede i det socialdemokratiske bagland, at regeringen sammen med SF og de borgerlige partier har aftalt at nedsætte beløbsgrænsen for at hente udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner.

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Ventetider på op til et halvt år på at få besked på, om man kan opnå tilskud til at udskifte olie- eller gasfyr til varmepumpe

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger