UgensErhverv.dk

8 med pil op til erhvervsuddannelserne

Generel tilfredshed blandt virksomhederne med uddannelserne.

12-11-2004

Kan de danske svende nok, når de går gennem skoleporten for sidste gang? Svaret fra virksomhederne er lidt lunkent, når de bliver spurgt. Halvdelen synes svendene har lært det de skal, men en tredjedel mener, at det har de ikke.
Til gengæld mener virksomhederne, at skolerne gør et ok forsøg på at få noget ud af eleverne. Skolerne vurderes nemlig som generelt gode, med engagerede lærere, ordentlige faciliteter, og at de underviser i de rigtige ting.

Det er resultatet af en undersøgelse af Dansk Byggeri, der går i dybden med virksomhedernes opfattelse af lærlingenes uddannelse.

I vurderingen af uddannelserne vurderer virksomhederne, som både omfatter store entreprenører og små håndværksmestre, at der er en god sammenhæng mellem det eleverne lærer på skolen og de arbejdsopgaver, de har på arbejdspladsen.
Ligeledes opfattes varigheden af uddannelsen som passende, men skoleopholdene fylder for meget. Og de fleste finder, at der ikke er grund til at afkorte uddannelsen for dygtige elever, der er lærenemme og kan finde ud af det hele på den halve tid.
Ude i virksomhederne mener man også, at der er en god opbakning og hjælp til lærlingenes uddannelse fra de øvrige medarbejdere, og virksomhederne mener selv, at de er gode til at udfordrer lærlingene i deres praktikuddannelse.

Undersøgelsens resultater indgår en løbende kvalitetssikring og evaluering af lærlingenes skole- og praktikophold.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

BAT: Regeringen opfordrer til social dumping og arbejdskriminalitet

Det vækker vrede i det socialdemokratiske bagland, at regeringen sammen med SF og de borgerlige partier har aftalt at nedsætte beløbsgrænsen for at hente udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner.

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Sagsbehandlingstid i Bygningspuljen skal ned

Ventetider på op til et halvt år på at få besked på, om man kan opnå tilskud til at udskifte olie- eller gasfyr til varmepumpe

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 26/2022 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger