UgensErhverv.dk

Kommunerne for dårlige til byggesager

Sagsbehandlernes kompetencer er forældede, lyder det fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

29-10-2004

Kommunerne er sakket bagud i forhold til udviklingen inden for byggeriet, konkluderer en rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der samtidig skal tjene som et debatoplæg for at få kommunernes sagsbehandling gjort tidssvarende.
I kommunerne fokuseres hovedsageligt på bygningers fysiske placering i kommunen og ikke så meget på byggeriets byggetekniske sider, som f.eks. de bærende konstruktioner. Samtidig er sagsbehandlerne sakket bagud på kompetencer, fordi de ikke føres ajour med byggelovgivningen og det moderne byggeris muligheder.

- Debatoplægget peger på en række områder i byggesagsbehandlingen, hvor der er behov for en indsats, hvis kommunernes byggesagsbehandling skal opfylde kravene i byggelovgivningen. Det er vores forventning, at vi gennem tæt dialog med kommunerne og iværksættelse af konkrete initiativer kan opnå reelle forbedringer, så vi kan undgå mere detailregulering og kontrol, siger Jesper Rasmussen, vicedirektør for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har været i dialog mellem kommuner og byggeriets aktører i udarbejdelsen af debatoplægget.

Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder nu en vejledning i god byggesagsbehandling og anbefaler bl.a. dygtiggørelse af de kommunale sagsbehandlerne på viden om konstruktioner, brandforhold, isolering, indeklima mv. Endvidere lægges op til, at kommunerne skal udarbejde handlingsplaner for at styrke sagsbehandlingen, og at styrelsen fremover nøje følger udviklingen i sagsbehandlernes kvalifikationer.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny administrerende direktør og koncernchef

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Trods verserende retssag ved EU-Domstolen, SKAL Danmark indføre mindstelønsdirektivet, inden der er faldet dom i sagen

Byggearbejdere  i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Byggearbejdere i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Arbejdstilsynet ved ifølge folketingsmedlem fra Enhedslisten, at byggearbejderne går i en potentiel kræftbombe. Men der gribes ikke tilstrækkeligt ind

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Det tidligere medlem af EU-Parlamentet, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er ikke overrasket over, at Danmark - trods retssag ved EU-Domstolen - tvinges til at gennemføre Mindstelønsdirektivet