UgensErhverv.dk

Lavprisprodukter på lavt kvalitetsniveau

En del af det importerede trykimprægnerede træ af tvivlsom karakter

29-10-2004

En del af det importerede trykimprægnerede træ af tvivlsom karakter

Af Jørgen Hansen

Det er en kendt sag, at tømmerhandler og byggemarkeder ganske som supermarkeder har slagtilbud for at lokke kunder ind i forretningen, og det kan være på trykimprægneret træ til en særdeles lav pris. Men prisen kan samtidig være så lav, at der ikke har været plads til at imprægnere træet ordentligt for at få en vis fortjeneste ud af det. Produkterne kan ganske enkelt være af en tvivlsom karakter. Det kan være imprægneret træ, som med en venlig betegnelse kan kaldes overfladeimprægneret, men reelt er en grønfarvning.

Det siger Erik Borsholt, sekretær i Dansk Træbeskyttelse, der er brancheorganisation for industrielle træimprægneringsselskaber, leverandører af imprægneringsmidler samt personer, institutioner, selskaber og organisationer med interesse for forebyggende kemisk træbeskyttelse.

Han erkender, at den danske trykimprægneringsbranche er i krise, og at det har været nødvendigt at lukke nogle af de fabrikker, som foretager trykimprægneringen.

- Produktionen af trykimprægneret træ er faldet drastisk gennem de seneste år, og samtidig er der stigende konkurrence fra importeret trykimprægneret træ fortrinsvis fra Baltikum og Sverige. Hvor stor denne import egentlig er, vides ikke nøjagtigt. Danmarks Statistik forsøger at opgøre det, og jeg tjekkede på et tidspunkt tallene, hvor der blev anført tre forskellige tal for importen, og når jeg krydstjekkede dem, gik det helt galt, for så var der både import til 10 kr. pr. m3 og 10.000 kr. pr. 3, og det var jo lige vanvittigt, så tallene var ikke alt for lødige, fortæller Erik Borsholt.

- Men det er en kendsgerning, at der er en stigende import af trykimprægneret træ fra flere lande, og det kan ikke udelukkes, at det også omfatter træ fra eksempelvis Polen. En del af det kan være af tvivlsom karakter, men der er for så vidt ikke noget i vejen for, at det kan have en korrekt kvalitet. En del importerede produkter er imidlertid til så lav en pris, at de danske producenter ikke kan konkurrere med det, hvis de fortsat vil bevare et højt kvalitetsniveau.

- Det er også et spørgsmål, om al det importerede imprægnerede træ er lovligt, hvis produkterne ikke kan leve op til den danske NTR-mærkning. I Danmark er der jo krav om NTR-mærkning, hvor NTR er kvalitetskontrolmærket fra Nordisk Træbeskyttelses Råd. NTR-standarden er baseret på europæiske standarder, da der er et sæt europæiske regler, som gælder for hele Europa, hvor NTR så er tillempet nordiske forhold, da det eksempelvis ikke her er relevant at lave standarder omkring holdbarheden over for termitter.

- For det importerede trykimprægnerede træ er det spørgsmålet, om det er affald, eller om det er trykimprægneret træ. Det står alle frit for at importere trykimprægneret træ, og toldvæsenet har hverken mandskab eller ekspertisen til at stoppe det, selv om det skulle være træ af en underlødig karakter. Der kan da være regulære og gode varer imellem, men de sætter i alt fald et prisniveau, som det er vanskeligt at have med at gøre for danske fabrikker, som trykimprægnerer træ.

Trist udvikling

- Det kan ikke udelukkes, at der i Danmark som følge af den hårde konkurrence fra den stigende mængde importeret trykimprægneret træ laves trykimprægneret træ af tvivlsom kvalitet i forhold til NTR-mærkningen, men så er det en trist udvikling. Vi kender jo alle slagtilbuddene fra tømmerhandlerne og byggemarkederne, og det er ikke sikkert, at de i alle tilfælde ved, hvad de har med at gøre, så den slagvare, der tilbydes, nærmere må betegnes som affald end som trykimprægneret træ, men så er vi derude, hvor det gynger. Der er en dialog i branchen om dette og en begyndende forståelse for, at der må rettes op på det, så produkterne har et kvalitetsniveau, det er til at være bekendt. I alt fald gælder det om at være på vagt overfor det importerede trykimprægnerede træ, mener Erik Borsholt.

Holdbarheden af dårligt imprægneret træ er væsentlig ringere end NTR-kvaliteterne, men i forbrugerens bevidsthed vil alene den dårlige oplevelse stå tilbage som et negativt indtryk af trykimprægneret træ. Det skaber mistillid til trykimprægneret træ og til træbranchen, herunder producenterne af trykimprægneret træ.

Misvisende annoncer

Samtidig er der et forhold, som tømmerhandler og byggemarkeder skal være opmærksom på.

I flere aviser markedsføres trykimprægneret træ som ’imprægneret efter danske regler’ eller ’imprægneret efter nordisk standard’. Disse regler findes ifølge Erik Borsholt ikke, og annonceringen er derfor misvisende. Tilsvarende gælder anvendelsen af gamle betegnelser som f.eks. K33, der forsvandt med dette arcenholdige produkt for mange år siden.

Trykimprægnering skal i dag ske efter den europæiske standard DS/EN 351 med angivelse af den valgte imprægneringsklasse. NTR-systemet svarer til det europæiske system DS/EN 351.

Salg af trykimprægneret træ, hvor forbrugeren ikke er oplyst om kvaliteten og ved salg til professionelle, hvor der er krævet en specifik kvalitet, kan være ansvarspådragende.

Flere trykimprægneringsmidler ændrer egenskaber, når de anvendes i en lavere koncentration end den foreskrevne. Et eksempel på dette er de såkaldte CCP-midler, som kan fremme råd, når de anvendes i tynde opløsninger, men er effektive i godkendte koncentrationer. Det kan derfor være yderst risikabelt at grønfarve eller letimprægnere træ.
- Vi opfordrer alle vore medlemsvirksomheder til at give kunderne en korrekt og objektiv information om de trykimprægnerede varer, man har valgt at markedsføre, oplyser adm. direktør Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen – Tun.

Godkendt træ

Facts om godkendt trykimprægneret træ:

- Træet skal være imprægneret med midler, som er godkendt af Miljøstyrelsen og effektivitetsvurderet af NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd).

- Træ, der er imprægneret med godkendte midler og efter Miljøstyrelsens retningslinier, anses som acceptabelt over for jord- og vandmiljøet.

- Træet skal være kvalitetsmærket enten med NTR-klasse eller med en klar angivelse af imprægneringsmiddel, optagelse og indtrængningsklasse iht. DS/EN 251 – 1 samt oprindelse.

- Trykimprægneret træ i NTR-klasse A og M skal være stykmærket og pakkemærket. Træ i NTR-klasse AB skal mindst være pakkemærket.

- NTR-mærket trykimprægneret træ er kvalitetskontrolleret af uafhængige kontrolorganer.

I NTR-systemet er der tre kvaliteter: Klasse AB til træ, der anvendes over jord, f.eks. facader, klasse A til stolper i jord og søvand samt klasse M til havnetræ i saltvandsområder.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister