UgensErhverv.dk

Tilfredshed med politisk opbakning til industrialiseringsønsker

Byggematerialeindustrien holdt sin generalforsamling og årsdag i går den 26. oktober 2004.

27-10-2004

Ved generalforsamlingen i Byggematerielindustrien (BI) kom formanden, Carl Trock, i sin beretning ind på den politiske situation og konstaterede i den forbindelse med tilfredshed, at der har været politisk lydhørhed over for BI´s tanker om industrialiseringen af dansk byggeri. Den politiske opbakning kommer til udtryk i form af et lovforslag fra socialminister Eva Kjer Hansen om udbud af almene boliger, hvor man gennem forsøg med rammeudbud af boligprojekter skal opnå markante besparelser på opførelsesomkostningerne - vel at mærke uden at slække på kravene på kvalitet.

- Jeg tror, at industrialisering - med hvad det indebærer af bedre sammenhæng i design, proces og produktion af bygningerne - er industriens bedste forslag til at øge både kvalitet og produktivitet. Øget industrialisering vil give mange af vores medlemmer mulighed for at blive involveret i en større del af værdiskabelsen i byggeprocessen. Vi har også taget fat på en bearbejdning af de andre aktører i byggeriet - for eksempel arkitekter og bygherrer - for at sikre deres opbakning til sagen. Lidt frisk kan man spørge, at hvis ikke Byggematerialeindustrien skal industrialisere byggeriet, hvem skal så, sagde Carl Trock.

Formanden kom også ind på konjunktursituationen, hvor han blandt andet glædede sig over BI´s seneste byggeprognose, der forudsiger en vækst i de samlede byggeinvesteringer på 11 pct. fra 2003 til 2006.

- Vi skal regne med en ret stabil udvikling inden for boligbyggeriet. Der vil blive bygget flere parcelhuse takket være de høje ejendomspriser, den lave rente og de nye attraktive låneformer. Men det, der særligt vil få aktiviteten til at stige, er erhvervsbyggeriet - i takt med, at det økonomiske opsving bider sig fast både herhjemme og i udlandet, sagde Carl Trock.

- Der, hvor jeg selv er mest usikker, er udviklingen i erhvervsbyggeriet, hvor mange sikkert gerne vil se et opsving, før de tror på det. Høje oliepriser, uroen i Mellemøsten og præsidentvalg i USA er nogle af de ting, som selvfølgelig gør prognoserne lidt usikre, sagde Carl Trock.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt adm. direktør Henning Jensen, Novopan Træindustri A-S. Han efterfulgte adm. direktør Preben Bager, HTH Køkkener A/S.

I forbindelse med generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med adm. direktør Carl Trock, Lauritz Knudsen A/S, som formand og adm. direktør Johan Prior Knock, Rockwool A/S.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister