UgensErhverv.dk

Center kæmper videre

Dansk Center for Byøkologi søger nye partnere

25-10-2004

Dansk Center for Byøkologi har ikke givet op, selv om det er slut med statstilskud fra 1. november og godt en halv snes medarbejderne er sagt op. Med direktør Anders Pedersen i spidsen vil centret forsøge at videreføre sit rådgivningsarbejde omkring bæredygtigt byggeri i et nyt regi, der skal sælge miljørigtige løsninger på markedsvilkår.

Bestyrelsen, der har den tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen som formand, har besluttet, at der nu skal arbejdes på en ny konstruktion, der skal videreføre en del af centrets aktiviteter for at undgå, at den opsamlede viden går tabt. Der er søgt om støtte til at realisere idéerne hos Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ifølge Anders Pedersen arbejdes der også videre med et oplæg for et center for bæredygtige byer og bygninger - især med fokus på den nødvendige kobling mellem den anvendelige og oplevelsesrige arkitektur og moderne teknologi.

Direktøren er derfor sammen med nogle af sine nuværende medarbejdere trådt ind i en samarbejdsgruppe med Arkitektskolen i Aarhus og Teknologisk Institut, som vil tage kontakt til byggebranchen for at sondere interessen. Ud over forskning er tanken at gå ind i salg af miljørådgivning til f. eks. bygherrer, arkitekter og byplanlæggere.

Gennem centrets syvårige levetid har dets medarbejdere indsamlet og formidlet viden om bæredygtighed, byøkologi og miljørigtigt byggeri og byplanlægning til bl. a. kommuner, læreanstalter og byggebranchen, ligesom det har medvirket ved en række konkrete byggeprojekter.

Et af de seneste er opførelsen af 130 almennyttige og miljørigtige boliger i Lystrup nær Århus, hvoraf de 40 er bygget op efter et koncept for passive huse. Energiforbruget til varme er her kun på 15 kWh - en fjerdedel af kravet i Bygningsreglementet. Husene i tre etager er resultatet af en konkurrence om at bygge almennyttige boliger af høj arkitektonisk kvalitet og med lavt energiforbrug, og er dels tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen, der har valgt tegl som materiale, og det tyske arkitektfirma Thomas Herzog, som bygger i træ.

Centret har også rådgivet Århus Kommune omkring dets grønne regnskaber, og Anders Pedersen forestiller sig, at der fremover er et marked for den type ydelser både herhjemme og i udlandet, ligesom han forventer, at EU vil yde økonomisk støtte til at fremme miljørigtigt byggeri i de nye lande fra det gamle Østeuropa.

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ