UgensErhverv.dk

Center kæmper videre

Dansk Center for Byøkologi søger nye partnere

25-10-2004

Dansk Center for Byøkologi har ikke givet op, selv om det er slut med statstilskud fra 1. november og godt en halv snes medarbejderne er sagt op. Med direktør Anders Pedersen i spidsen vil centret forsøge at videreføre sit rådgivningsarbejde omkring bæredygtigt byggeri i et nyt regi, der skal sælge miljørigtige løsninger på markedsvilkår.

Bestyrelsen, der har den tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen som formand, har besluttet, at der nu skal arbejdes på en ny konstruktion, der skal videreføre en del af centrets aktiviteter for at undgå, at den opsamlede viden går tabt. Der er søgt om støtte til at realisere idéerne hos Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ifølge Anders Pedersen arbejdes der også videre med et oplæg for et center for bæredygtige byer og bygninger - især med fokus på den nødvendige kobling mellem den anvendelige og oplevelsesrige arkitektur og moderne teknologi.

Direktøren er derfor sammen med nogle af sine nuværende medarbejdere trådt ind i en samarbejdsgruppe med Arkitektskolen i Aarhus og Teknologisk Institut, som vil tage kontakt til byggebranchen for at sondere interessen. Ud over forskning er tanken at gå ind i salg af miljørådgivning til f. eks. bygherrer, arkitekter og byplanlæggere.

Gennem centrets syvårige levetid har dets medarbejdere indsamlet og formidlet viden om bæredygtighed, byøkologi og miljørigtigt byggeri og byplanlægning til bl. a. kommuner, læreanstalter og byggebranchen, ligesom det har medvirket ved en række konkrete byggeprojekter.

Et af de seneste er opførelsen af 130 almennyttige og miljørigtige boliger i Lystrup nær Århus, hvoraf de 40 er bygget op efter et koncept for passive huse. Energiforbruget til varme er her kun på 15 kWh - en fjerdedel af kravet i Bygningsreglementet. Husene i tre etager er resultatet af en konkurrence om at bygge almennyttige boliger af høj arkitektonisk kvalitet og med lavt energiforbrug, og er dels tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen, der har valgt tegl som materiale, og det tyske arkitektfirma Thomas Herzog, som bygger i træ.

Centret har også rådgivet Århus Kommune omkring dets grønne regnskaber, og Anders Pedersen forestiller sig, at der fremover er et marked for den type ydelser både herhjemme og i udlandet, ligesom han forventer, at EU vil yde økonomisk støtte til at fremme miljørigtigt byggeri i de nye lande fra det gamle Østeuropa.

Brochurer

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

Uge 39: Konkurser i byggeriet

Uge 39: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

’Blik og Rør’ har udarbejdet et politisk oplæg med den lange overskrift, ’Genopbygningen af Danmark - den grønne vej mod vækst - forslag til indsatser, som kan genopbygge både bygningsmassen, klimaet og økonomien’.

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

De seneste tal fra Danmarks Statistik over indkomstskatten for personer i 2019 viser, at provenuet fra de skattepligtige indkomster i Danmark er steget med hele 3,7 procent