UgensErhverv.dk
Taggennemføring i et snuptagUndgå åbne huller i tagdækningen over længere tid,

Taggennemføring i et snuptag

En enhed, der vil aflaste håndværkerens arbejde med taggennemføring i f.eks. B6 og B9 eternitplader

25-10-2004

Lumex A/S i Frederikshavn, som beskæftiger sig med ovenlyskonstruktioner, brandventilation, naturlig ventilation, røgskærme og røglemme er nu på markedet med et nyt produkt inden for taggennemføring. Lumex A/S kalder produktet E-200 - en enhed, der vil aflaste håndværkerens arbejde med taggennemføring i f.eks. B6 og B9 eternitplader.

Direktør, Berit Clausen fra Lumex A/S har store forventninger til det nye produkt: „E-200 har den egenskab i forhold til lignende produkter på markedet, at karm og inddækning findes i én og samme ramme. Det er nyt i Danmark, men har været kendt i udlandet gennem flere år.“.

Lumex A/S formål med E-200, er at rationalisere byggeprocessen og at forcere montagen på byggepladsen. Tagdækning og taggennemføring sker i én arbejdsgang og af samme håndværker, mens selve montagen hverken kræver specialviden, specialværktøj eller montagebeslag. Normalt involverer en taggennemføring flere håndværksfag, f.eks. tømrer/snedker, (der fremstiller og monterer en trækarm), en tagdækker (som monterer den tilsluttede tagdækning) og endelig en blikkenslager (som laver en inddækning i zink, bly eller aluminium).

„Dette er en både tidskrævende og dyr proces - dels selve håndværksarbejdet - men ikke mindst den ventetid der uvægerligt vil opstå, når faggrupperne indbyrdes skal koordinere deres indsats“ mener Berit Clausen og fortsætter „Med E-200 skal man ikke tilpasse tidsplanen efter flere arbejdssjak og man undgår derfor åbne huller i tagdækningen over længere tid, hvilket giver risiko for vandskader i den åbne konstruktion“.

Tekniske facts:
E-200 er udført af uorganiske materialer og kan ikke rådne eller danne grobund for mug eller skimmelsvampe. Karmen er udført i glasfiberarmeret polyester med indbygget 20 mm PU-isolering.

De indad eksponerede flader er forsynet med en hvid gelcoat. Enheden er varmeisoleret, så risiko for kondensdannelse på indersiden er elimineret.

De udvendige sider er med en UV-bestandig topcoat, som tåler vejrligets påvirkninger.

E-200 kan leveres kvadratisk eller rektangulær i forskellige størrelser og med flange for flere tagtyper. Den kan monteres på tage med hældning fra 0-45º. Højden er standard 200 mm, men der er mulighed for højere udførsel.

E-200 kan anvendes som karm for tagventilatorer, tagadgang, ovenlyskupler og røglemme med åbneautomatik.

Yderligere information kan fåes hos Lumex A/S på tlf.: 98 43 02 44

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ