UgensErhverv.dk
Taggennemføring i et snuptagUndgå åbne huller i tagdækningen over længere tid,

Taggennemføring i et snuptag

En enhed, der vil aflaste håndværkerens arbejde med taggennemføring i f.eks. B6 og B9 eternitplader

25-10-2004

Lumex A/S i Frederikshavn, som beskæftiger sig med ovenlyskonstruktioner, brandventilation, naturlig ventilation, røgskærme og røglemme er nu på markedet med et nyt produkt inden for taggennemføring. Lumex A/S kalder produktet E-200 - en enhed, der vil aflaste håndværkerens arbejde med taggennemføring i f.eks. B6 og B9 eternitplader.

Direktør, Berit Clausen fra Lumex A/S har store forventninger til det nye produkt: „E-200 har den egenskab i forhold til lignende produkter på markedet, at karm og inddækning findes i én og samme ramme. Det er nyt i Danmark, men har været kendt i udlandet gennem flere år.“.

Lumex A/S formål med E-200, er at rationalisere byggeprocessen og at forcere montagen på byggepladsen. Tagdækning og taggennemføring sker i én arbejdsgang og af samme håndværker, mens selve montagen hverken kræver specialviden, specialværktøj eller montagebeslag. Normalt involverer en taggennemføring flere håndværksfag, f.eks. tømrer/snedker, (der fremstiller og monterer en trækarm), en tagdækker (som monterer den tilsluttede tagdækning) og endelig en blikkenslager (som laver en inddækning i zink, bly eller aluminium).

„Dette er en både tidskrævende og dyr proces - dels selve håndværksarbejdet - men ikke mindst den ventetid der uvægerligt vil opstå, når faggrupperne indbyrdes skal koordinere deres indsats“ mener Berit Clausen og fortsætter „Med E-200 skal man ikke tilpasse tidsplanen efter flere arbejdssjak og man undgår derfor åbne huller i tagdækningen over længere tid, hvilket giver risiko for vandskader i den åbne konstruktion“.

Tekniske facts:
E-200 er udført af uorganiske materialer og kan ikke rådne eller danne grobund for mug eller skimmelsvampe. Karmen er udført i glasfiberarmeret polyester med indbygget 20 mm PU-isolering.

De indad eksponerede flader er forsynet med en hvid gelcoat. Enheden er varmeisoleret, så risiko for kondensdannelse på indersiden er elimineret.

De udvendige sider er med en UV-bestandig topcoat, som tåler vejrligets påvirkninger.

E-200 kan leveres kvadratisk eller rektangulær i forskellige størrelser og med flange for flere tagtyper. Den kan monteres på tage med hældning fra 0-45º. Højden er standard 200 mm, men der er mulighed for højere udførsel.

E-200 kan anvendes som karm for tagventilatorer, tagadgang, ovenlyskupler og røglemme med åbneautomatik.

Yderligere information kan fåes hos Lumex A/S på tlf.: 98 43 02 44

Brochurer

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

Uge 39: Konkurser i byggeriet

Uge 39: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

’Blik og Rør’ har udarbejdet et politisk oplæg med den lange overskrift, ’Genopbygningen af Danmark - den grønne vej mod vækst - forslag til indsatser, som kan genopbygge både bygningsmassen, klimaet og økonomien’.

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

De seneste tal fra Danmarks Statistik over indkomstskatten for personer i 2019 viser, at provenuet fra de skattepligtige indkomster i Danmark er steget med hele 3,7 procent