UgensErhverv.dk

Fairplay på samfundsbanen

Holdningskampagnen mod sort arbejde bakkes op af en række initiativer.

22-10-2004

Regeringens udspil mod snyd og fusk er sendt i spil. Det hedder Fairplay og er en omfattende kampagne, der skal lede danskerne tilbage på dydens rette vej.
Midlet er en bred holdningskampagne kombineret med en række initiativer, der skal kontrollere og uddele rap over nallerne til de, der fanges i at arbejde sort/illegalt eller snyder med sociale ydelser.

- Vi ønsker ikke et overvågningssamfund, hvor alt og alle skal mistænkeliggøres. Derfor sætter vi også ind på holdningssiden. Et af målene med kampagnen mod det sorte arbejde og illegal arbejdskraft er, at vi vil få folk til derhjemme, på cafeen, og i fodboldklubben at snakke om holdningen til sort arbejde. Ved at få en åben diskussion, så tror vi på, at folk bliver mere bevidste om at værne om vores samfund, siger skatteminister Kristian Jensen i sin introduktion til Fairplay oplægget.
Men det er ikke blot de private, der skal ændre holdning, det er også erhvervslivet, hvor mange virksomheder kæmper en næsten håbløs kamp mod unfair konkurrence på grund af misbrug med sikringsordninger og svindel med skat og afgifter.

- Når der snydes så voldsomt i visse brancher, så kan det jo betyde lukning for de virksomheder, som spiller efter reglerne, pointerer Kristian Jensen.
Alt i alt snydes der for ca. 51 mia. kr. årligt og der kan anslået hentes 20 mia. ind ved at ’hvidvaske’ økonomien.

Fairpaly rummer en øget kontrolindsats, en kampagne for at ændre holdningen til sort og illegalt arbejde og socialt bedrageri og regler, der gør det lettere at kontrollere, samt hårdere straffe til overtræderne.
Der er udarbejdet en række initiativer, der over de næste to år, skal bakke holdningskampagnen op. Reglerne skal både ramme virksomheden, og den der udfører arbejdet.

Et udpluk af initiativerne for 2004/2005: :


 • Mærkatordning for biler på gule plader. Skal synliggøre om firmabilen bruges privat eller i forbindelse med sort arbejde.

 • Kontrol af sort og illegalt på steder, hvor arbejdet udføres (dog ikke kontrol i private hjem). I dag må der kun kontrolleres indenfor virksomhedens fysiske områder, så byggepladser og taxier er i øjeblikket ’fredet’.

 • Skærpet straf for udlændinges illegale beskæftigelse. Større bøder og fordobling af fængselsstraf.

 • Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere. Udvidet karantæne ved snyd med dagpenge og forkerte oplysninger på dagpengekortet.

 • Træk i kontanthjælpen til de der arbejder og samtidig modtager dagpenge eller kontanthjælp. Der trækkes 1/3 af kontanthjælpen i op til 20 uger.

 • Stop for misbrug af sygedagpenge. Virksomheder, der melder ansatte syge som alligevel arbejder, mister retten til at få refunderet sygedagpenge for den pågældende i 6 mdr.

 • Straksaktivering ved næste ledighedsperiode til dem, der antræffes på et arbejde og som samtidig modtager dagpenge eller kontanthjælp.

 • Krav om officiel logbog i virksomheder. Ansatte skal registreres fra dag 1 i virksomheden.

 • Brancheorganisationerne skal rydde op. Hensigten er, at kun firmaer med orden i regnskaber og skat skal have lov at være medlemmer i brancheorganisationen.

 • Etablering af gadeteams skal foretage uanmeldte kontroller af sort og illegal arbejdskraft.

 • Styrket overvågning af sort arbejde og misbrug af sociale ydelser, bl.a. via en ’taskforce’, der skal samle viden om sort arbejde og socialt bedrageri på tværs af ministerierne.


Initiativer der bl.a. igangsættes i 2005/06:

 • Hæftelse for underleverandører. Virksomheder, der køber urealistisk billige varer/ydelser fra underleverandører, skal i visse tilfælde hæfte for ubetalte skatter og afgifter som underleverandører snyder sig fra.

 • Skærpet kontrol af udenlandske byggevirksomheder, der arbejder som underentreprenører for danske virksomheder.


- mir

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ