UgensErhverv.dk

Tømrer-lærlinge igen i høj kurs

Teknisk skole kan melde udsolgt af lærlinge

21-10-2004

I flere år har både lærere og lærlinge på tekniske skoler revet sig i håret over ikke at kunne finde nok praktikpladser. I Århus er billedet nu vendt, og for første gang i lang tid kan Aarhus tekniske Skole melde udsolgt, når byggefirmaer søger en lærling. Skolen har før har haft op mod 150 tømrerlærlinge i skolepraktik. I dag er tallet reduceret til 20, som har fået del-aftaler med en tømrermester.

Det hænger dels sammen med, at de ældre firmaer tager flere lærlinge ind, og dels at skolen har fået kontakt med nye, som gerne vil have de unge ind, og så går det generelt hurtigere med at få virksomhederne til at skrive under på en lærlinge-kontrakt.

Oveni har flere entreprenører taget flere struktør-elever til sig inden for jord og beton. Det er sket efter en ekstraordinær indsats med besøg hos entreprenører også i yderområderne, og resultatet er, at alle eleverne nu har en læreplads.

Med til at skabe opmærksomhed om problemet er et såkaldt Kampagneudvalg nedsat med det mål at skaffe flere lære- og elevpladser. I foråret udsendte det en opfordring til 600 virksomheder om at ansætte nye elever og lærlinge. Formanden for udvalget er Jørgen Hansen, direktør i Hustømrerne A/S i Århus, som kan konstatere, at der nu er oprettet lærepladser i virksomheder, der ikke tidligere har taget lærlinge. Hans "eget" firma har for tiden 14 lærlinge, og kunne - målt i forhold til virksomhedens størrelse - såmænd godt tage et par stykker mere ind, erkender han.

Kampagneudvalget skulle efter planen slutte sit virke efter nytår, men i lyset af de gode resultater og et godt og bredt forum med deltagelse af både arbejdsgivere, arbejdstagere og erhvervsskolerne, fortsætter det arbejdet.

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ