UgensErhverv.dk

Værs'go: 250 mio. kr!

Efter års kamp støtter regeringen nu en ny havnetunnel i Århus til 900 mio. kr.

21-10-2004

I flere år har der kørt høje bølger mellem staten og Århus Kommune om, hvorvidt staten burde bidrage til en tunnel fra havnen ud til
motorvejsnettet - under og langs med den tæt befolkede Marselis Boulevard og herfra udvide vejen frem til motorvej E 45. Med det klare mål at lede den tunge havnetrafik fra motorvejen direkte til havnen.

Kommunen mistede i august tålmodigheden og besluttede selv at skaffe pengene til et begrænset tunnel-projekt. En del af omkostningerne skulle hentes ind ved salg af de bynære havnearealer til bolig- og erhvervsformål. Sagen har nu taget en overraskende drejning efter et møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen tilsyneladende har skåret igennem og hjulpet sin trængte partifælle, borgmester i Århus, Louise Gade, i kraft af en særbevilling på en kvart milliard kroner. I alt er der tale om et projekt til 900 mio. kr., hvoraf resten betales af kommunen og den kommunalt kontrollerede havn.

Havnetunnelen skal være med til sikre Århus Havns position som Danmarks vigtiste containerhavn, der har en markedsandel på 63% af den samlede godstrafik til søs herhjemme. Pengene fra staten skal desuden bidrage til at sikre bedre bane- og vejforbindelser for tog og lastbiler til den sydlige del af havnen, som skal overtage containertrafik fra den nordlige del.

Århus Byråd har allerede bevilget otte mio. kr. til en VVM-undersøgelse af den planlagte tunnel, som ventes færdig i slutningen af 2006, mens anlægsarbejdet vil strække sig helt fra 2008-2012.

Planer for to milliarder kroner
De storstilede planer for udvidelsen af Århus Havn strækker sig over 25 år. Til den tid vil havnens areal være øget til det dobbelte, og det vil sige ca. 360 hektar til en samlet pris på over to milliard kroner. Et af hovedmålene er at udvide gods-kapaciteten til omkring 20 mio. tons årligt. I forhold til fragtfærger er Århus Havn i forvejen Vestdanmarks største terminal med forbindelser til Sjælland, Skandinavien og landene omkring Østersøen.

Århus Havn har også EU med sig i kraft af at unionen i sin seneste rapport peger på fire motorveje til søs. Her er havnen i Århus placeret som én af de fire via en sørute over Østersøen, som forbinder medlemsstaterne der med de øvrige medlemmer i Central- og Vesteuropa. I EU-regi er det også et tungt argument, at transport til søs er mindre skadeligt for miljøet end andre transportformer

Brochurer

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

Uge 39: Konkurser i byggeriet

Uge 39: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

Blik og Rør byder ind med ideer til klimaindsats

’Blik og Rør’ har udarbejdet et politisk oplæg med den lange overskrift, ’Genopbygningen af Danmark - den grønne vej mod vækst - forslag til indsatser, som kan genopbygge både bygningsmassen, klimaet og økonomien’.

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

Skattetrykket steg markant fra 2018 til 2019

De seneste tal fra Danmarks Statistik over indkomstskatten for personer i 2019 viser, at provenuet fra de skattepligtige indkomster i Danmark er steget med hele 3,7 procent