UgensErhverv.dk

Socialministeriet vil præge byggeriet

De bedste ideer fra Projekt Renovering skal indarbejdes i næste års forsøgshandlingsplan.

20-10-2004

De sidste tre år har økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen, været ene om at tegne Fogh-regeringens politik på bygge- og boligområdet. Sensommmerens regeringsrokakade har dog fået Socialministeriet frem af busken, som ansvarlig for områdets bløde værdier.

- De to ministerier vil samarbejde tæt, og jeg tror på en god synergi med Socialministeriets område. Fremover vil vi arbejde med sammenhængen mellem en god bolig – et godt, socialt liv i husene og i omgivelserne, siger kontorchef i Socialministeriet, Birgitte Lundblad til fagbladet Byggeri.

Et af de konkrete projektet ministeriet vil tage fat på er byfornyelsen med udgangspunkt i erfaringerne fra Projekt Renovering.

Et fem års eftersyn på Projekt Renovering har vist, at branchens rådgivere har lært meget af projektet, mens der stadig er et stort og uudnyttet potentiale for resten af branchen.

Læs mere om regeringens bolig- og byggepolitik i fagbladet Byggeri nr.8-2004.

- tm,nn

Brochurer

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

Der er ikke nær VE-kurser nok til, at VVS-installatører kan nå at blive VE-certificerede, inden kravet træder i kraft 15. oktober

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

  Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Hos Roust Træ er der ingen negativ corona-effekt. I stedet er spær- og elementproducenten kommet på den grønne gren med øget efterspørgsel på de bæredygtige byggeelementer

Konkurrenterne får frit spil

Konkurrenterne får frit spil

En af de VVS-virksomheder, der er kommet i klemme i det fremskudte VE-krav, er Mainz i Tune mellem Roskilde og Greve.