UgensErhverv.dk

Nu skal husene være tætte

Krav til husenes tæthed i forslag til det nye bygningsreglement.

19-10-2004

Utætte huse er et stort problem for velvære og varmeøkonomi i både gamle og nye huse. Det kan skyldes alt fra konstruktionsfejl til mangelfuld vedligeholdelse.
Men Erhvervs- og Byggestyrelsens nye forslag til bygningsreglementet tager fat i problemet ved for første gang at sætte grænser for, hvor tætte vores huse skal være. Med de nye grænseværdier kan en kommune f.eks. forlange af bygherren, at han skal dokumentere, at et nybyggeri lever op til de gældende krav. Reglerne vil også komme til omfatte større renoveringsprojekter.

I øjeblikket er Teknologisk Institut de eneste, der tilbyder en undersøgelse af huses tæthed.

- Vi får typisk henvendelser fra boligselskaber, andelsboligforeninger, større erhvervskunder samt private boligejere, som vil have et overblik over, hvordan deres hus har det, og hvad de eventuelt kan gøre for at udbedre fejlene. Fejlene kan ofte føres tilbage til dårligt udført arbejde, som i nogle tilfælde skyldes mangler i projekteringsfasen eller materiale- og konstruktionsproblemer. Utætte bygninger er typisk et problem i enten dårligt nybyggeri eller i ældre renoveringsmodne huse, fortæller civilingeniør Lars Olsen, Teknologisk Institut.
Her kombinerer man termografi-billeder med en metode, hvor der skabes over- eller undertryk i bygningen.

Med termografi fås et billede af overfladetemperaturen på bygningen med eventuelle kuldebroer. Mørke farver på termografien er steder på bygningen, hvor varmen kan trænge ud og kulden ind.
Den anden metode er over/undertryksmetoden, hvor der skabes et under- eller overtryk ved hjælp af en såkaldt ’blower door’-maskine, der enten suger luften ud eller ind. De utætte steder er der, hvor luften siver ind/ud.
Med termografering før og efter, der er sat over/undertryk til huset, er det nemt at skelne mellem kuldebroer forårsaget af dårligt isolerede områder og luft, der trænger ind/ud.
Fordelene ved at kombinere de to metoder er, at der samtidig kan foretages en egentlig tæthedsmåling af bygningen.

- Det er vigtigt, at eventuelle konstruktionsfejl og kuldebroer opdages i tide, da det ellers i værste fald kan medføre varige skader såsom svamp. Udgiften ved en måling er hurtigt tjent hjem igen i sparede varmeudgifter og forbedret velvære, fortæller Lars Olsen.

- Et helt generelt problem ved meget nybyggeri er at finde en fornuftig balance mellem at have et tæt og velisoleret hus og et godt indeklima. Mange huse har for lidt og for dårlig ventilation, modsat ældre huse som grundet deres konstruktion og utætheder er naturligt ventileret.

Teknologisk Institut oplyser, at en del målinger, der foretages, sker som følge at tvister omkring en bygnings kvalitet. Brugerne er måske generet af træk eller kulde, og bygningen kan være svær at varme ordentligt op. Målingen kan fastslå, hvor problemet ligger og pege på, hvordan det kan løses. Samtidig kan et eventuelt ansvar placeres.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek