UgensErhverv.dk

Byggeriet i stor fremgang

Glæde i byggevarehandlen over opsving i industri- og erhvervsbyggeriet

15-10-2004

Glæde i byggevarehandlen over opsving i industri- og erhvervsbyggeriet

Der er fremgang for byggeriet i 4. kvartal 2004, og meget tyder på, at der vil være god aktivitet på byggepladserne i resten af året.

TUN Tendens for 4. kvartal 2004 fra Trælasthandlerunionen - Tun viser – set i forhold til årets 3. kvartal, at der kan forventes en kraftig stigning i byggeriet på landsplan. Hvis der ses på udviklingen i forhold til 4. kvartal sidste år, er stigningen ligeledes mærkbar, nemlig omkring 15 procent.

- Noget tyder på, at folks forbrugslyst endelig har fået en afsmittende effekt på industri- og erhvervsbyggeriet, så de langt om længe tør investere i bygninger. Det er vi naturligvis glade for i byggevarehandelen. Ikke desto mindre er det inden for bolig-, fritids- og institutionsbyggeri, man kan forvente de største stigninger i byggeaktiviteten, siger adm. direktør Palle Thomsen, TUN, i en kommentar til det seneste tendensbarometer.

- TUN Tendens baseres på planlagte byggerier indenfor fem kategorier. Det betyder naturligvis, at der kan ske ændringer, når et planlagt byggeri eksempelvis bliver udskudt henholdsvis fremrykket, hvilket dog kan kompenseres ved at anvende erfaringerne fra tidligere år.
- Traditionelt er tallene for sidste kvartal generelt høje, og vi ved erfaringsmæssigt, at på flere byggepladser end sædvanlig bliver byggestarten fra december fremrykket til 2005, oplyser Palle Thomsen. I tendensen for 4. kvartal er forskellen til de realiserede tal for samme kvartal 2003 imidlertid så stor, at vi kan se en pæn fremgang for byggeriet, når sidste kvartal er overstået. Det er en positiv udvikling i forhold til det mere moderate 3. kvartal.

- Hvis vi prøver at sammenligne oktober og november i henholdsvis 2003 og 2004 og således kan se bort fra den altid ekstraordinært høje december, kan vi se, at antallet af byggeprojekter er stort set uændrede, men den samlede budgetsum er omkring 12 procent højere for 2004 i forhold til sidste år. Det indikerer, at fremgangen er reel også for hele kvartalet, fortæller Palle Thomsen.
-jhan


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek