UgensErhverv.dk

Slut på lang træsag

Skærpet straf til firma for at bruge et giftigt kemikalie til træimprægnering uden tilladelse

15-10-2004

Skærpet straf til firma for at bruge et giftigt kemikalie til træimprægnering uden tilladelse

En mere end seks år gammel sag fandt forleden sin afslutning i Østre Landsret, der valgte at hæve straffen over firmaet Dura-Træ Træbehandling, Nyborg, der er dømt for at bruge et giftigt kemikalie til træimprægnering uden tilladelse.

Helt tilbage i 1998 blev firmaet ved retten i Nyborg idømt en bøde på 50.000 kr. og konfiskation af 400.000 kr., som skulle svare til den besparelse, som træfirmaet havde opnået ved at bruge 486 ton af det ikke-godkendte bekæmpelsesmiddel, der skal forhindre svamp i træet.

Sagen trak ud, da firmaets advokat ville have en række spørgsmål indbragt for EF-Domstolen, før sagen kunne behandles ved Østre Landsret. Det blev først afvist af Justitsministeriet og senere også af landsretten.

Østre Landsret har nu hævet straffen, idet landsdommerne mener, at firmaet sparede mindst 685.000 kr. ved at bruge det ulovlige middel. Derfor konfiskeres dette beløb, og samtidig hæves bøden til 170.000 kr. Landsdommerne har ved fastsættelsen af konfiskations-beløbet støttet sig til en beregning fra Miljøministeriet.

I dommen skriver landsdommerne, at det ikke kan begrunde en formildelse af dommen, at hele sagen trak ud i så lang tid, da skylden ligger hos den måde, som firmaet havde valgt at tilrettelægge sit forsvar på.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek