UgensErhverv.dk
Tag ansvar – det gør vi!

Tag ansvar – det gør vi!

08-10-2004

-Under temaet ”Tag ansvar – det gør vi !” introducerer Danske Snedker –
og Tømrermestre – DST en miljø kampagne, som både skal medvirke til at give sine medlemsvirksomheder, men også andre interesserede virksomheder den fornødne information og viden til at kunne håndtere de mange nye regelsæt som er omhandlet af de nye Arbejdsmiljø – og Sikkerhedslove.

-Såfremt virksomhederne ikke er opmærksomme på alle de nye regelsæt og forhold som nu snart er virkelighed, kan virksomheden let komme til at overtræde regler med økonomisk og administrativt bøvl som følge.

DST tager ansvar

-DST har derfor valgt at organisere en miljø kampagne rundt om i landet, bestående af en række kurser samt fyraftenmøder som dækker områderne:

- Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
- Mesterkurser
- Fyraftensmøder omkring arbejdsmiljø og sikkerhed


Her får virksomhedens ledelse samt ansvarlige medarbejdere nødvendig
uddannelse og information om de nye arbejdsmiljøregler og hvordan man skal forholde sig til dem.

DST har allieret sig med en række eksperter inden for området, så der er tale om et stærkt team og som noget specielt har DST udviklet en firma- håndbog for arbejdsmiljø og sikkerhed som gennemgår alle faser, samt har et standard setup som virksomheden kan komme igang på uden større besvær.

DST stiller også konsulenttjenester til rådighed som kan vejlede og rådgive virksomhederne bl.a. i den løbende proces hvor implementeringen foregår.

Jesper Rosenkilde, faglig konsulent i DST udtaler: ”Vi har forsøgt at lave et så komplet, og overskueligt setup som muligt for vores medlemsvirksomheder, samt alle andre virksomheder inden for byggeri, håndværk og træindustri, så de er klædt på til at kunne imødekomme de nye Arbejdsmiljø – og Sikkerhedskrav. Med et stærkt uddannelsesteam er vi sikre på at alle som deltager på vores kurser bliver vindere”.

-Med det gode initiativ som DST her har gjort, håber vi at mange virksomheder vil tage ansvar og deltage.

For mere information og tilmelding, venligst kontakt DST på telefon: 32 63 04 70

Brochurer

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine

 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage

 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar

 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti

 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa

 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand

 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

Der er ikke nær VE-kurser nok til, at VVS-installatører kan nå at blive VE-certificerede, inden kravet træder i kraft 15. oktober

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

 Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Hos Roust Træ er der ingen negativ corona-effekt. I stedet er spær- og elementproducenten kommet på den grønne gren med øget efterspørgsel på de bæredygtige byggeelementer

Konkurrenterne får frit spil

Konkurrenterne får frit spil

En af de VVS-virksomheder, der er kommet i klemme i det fremskudte VE-krav, er Mainz i Tune mellem Roskilde og Greve.