UgensErhverv.dk
Tag ansvar – det gør vi!

Tag ansvar – det gør vi!

08-10-2004

-Under temaet ”Tag ansvar – det gør vi !” introducerer Danske Snedker –
og Tømrermestre – DST en miljø kampagne, som både skal medvirke til at give sine medlemsvirksomheder, men også andre interesserede virksomheder den fornødne information og viden til at kunne håndtere de mange nye regelsæt som er omhandlet af de nye Arbejdsmiljø – og Sikkerhedslove.

-Såfremt virksomhederne ikke er opmærksomme på alle de nye regelsæt og forhold som nu snart er virkelighed, kan virksomheden let komme til at overtræde regler med økonomisk og administrativt bøvl som følge.

DST tager ansvar

-DST har derfor valgt at organisere en miljø kampagne rundt om i landet, bestående af en række kurser samt fyraftenmøder som dækker områderne:

- Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
- Mesterkurser
- Fyraftensmøder omkring arbejdsmiljø og sikkerhed


Her får virksomhedens ledelse samt ansvarlige medarbejdere nødvendig
uddannelse og information om de nye arbejdsmiljøregler og hvordan man skal forholde sig til dem.

DST har allieret sig med en række eksperter inden for området, så der er tale om et stærkt team og som noget specielt har DST udviklet en firma- håndbog for arbejdsmiljø og sikkerhed som gennemgår alle faser, samt har et standard setup som virksomheden kan komme igang på uden større besvær.

DST stiller også konsulenttjenester til rådighed som kan vejlede og rådgive virksomhederne bl.a. i den løbende proces hvor implementeringen foregår.

Jesper Rosenkilde, faglig konsulent i DST udtaler: ”Vi har forsøgt at lave et så komplet, og overskueligt setup som muligt for vores medlemsvirksomheder, samt alle andre virksomheder inden for byggeri, håndværk og træindustri, så de er klædt på til at kunne imødekomme de nye Arbejdsmiljø – og Sikkerhedskrav. Med et stærkt uddannelsesteam er vi sikre på at alle som deltager på vores kurser bliver vindere”.

-Med det gode initiativ som DST her har gjort, håber vi at mange virksomheder vil tage ansvar og deltage.

For mere information og tilmelding, venligst kontakt DST på telefon: 32 63 04 70

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ