UgensErhverv.dk

Fejl og mangler for 12 mia. i byggeriet

Nu samler økonomi- og erhvervsministeren byggeriets parter for at sikre mere kvalitet.

08-10-2004

En frisk analyse udarbejdet af By og Byg konkluderer, at spildet i dansk byggeri beløber sig til 12 mia. årligt eller godt 10 procent af produktionsværdien. Det er et spild af en størrelsesorden, der har fået økonomi- og erhvervsminister Bendt Bentsen til at reagere.

- Selvom vi ikke adskiller os fra landene omkring os, sætter jeg ind mod de forhold, der afdækkes i den nye analyse. Det vil være illusorisk at tale om et nul-fejl niveau, fordi det ville betyde helt urealistisk kontrol og styring. Men til fordel for såvel branchen som forbrugerne, skal vi i dialog om at komme fejl og mangler til livs. Min målsætning er, at vi mindst skal halvere omkostningerne, siger Bendt Bendtsen, der har fuld opbakning fra byggeriets parter til felttoget mod det unødvendige spild.

- Jeg må tilstå, at omfanget af fejl og mangler opgjort på denne måde overrasker mig. Særligt omfanget af mangler, der bliver udbedret inden byggeriet afleveres. Fokus har jo typisk været på de mangler, der bliver dokumenteret efterfølgende, siger Håndværksrådets adm. direktør Lars Jørgen Nielsen, der fortsætter.

- Vi bakker derfor helhjertet op om dette tiltag og ministerens målsætning. Det er klart, at det er i alles interesse at få nedbragt omfanget af svigt. Det er jo i vid udstrækning vores medlemmer, der har penge at spare ved at nedbringe antallet af fejl, siger Lars Jørgensen.

Hos Dansk Byggeri er man ligeledes enige i, at der skal sættes ind over for svindet, selv om man sætter et lille spørgsmålstegn ved tallene i analysen.

- Vores hidtidige analyser viser, at der er tale om omkostninger på 4-6% af produktionsværdien. Det er samtidig værd at bemærke, at rapporten fra By og Byg baserer sig på overordnede skøn og udenlandske analyser. Under alle omstændigheder må de meget store beløb, der her er tale om, foranledige alle aktører i byggeerhvervet til at interessere sig for, hvordan svigt undgås, siger Dansk Byggeris adm. direktør Jens Klarskov, der hæfter sig ved analysens fokusering på svigt i projektmaterialet som en væsentlig årsag til den høje spildprocent.

- Netop svigt som følge af dårlig eller mangelfuld planlægning af byggeprocessen er identificeret som et væsentligt indsatsområde for Dansk Byggeri. Vi vil nu indlede et intenst samarbejde med rådgiverne om, hvordan vi kommer videre og får bedre sammenhæng mellem projekt og produktion, siger Jens Klarskov, der vil arbejde for en brancheindsats mellem byggeriets parter for at komme svind og svigt i byggeriet til livs.

- mir

Brochurer

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

Der er ikke nær VE-kurser nok til, at VVS-installatører kan nå at blive VE-certificerede, inden kravet træder i kraft 15. oktober

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

  Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Hos Roust Træ er der ingen negativ corona-effekt. I stedet er spær- og elementproducenten kommet på den grønne gren med øget efterspørgsel på de bæredygtige byggeelementer

Konkurrenterne får frit spil

Konkurrenterne får frit spil

En af de VVS-virksomheder, der er kommet i klemme i det fremskudte VE-krav, er Mainz i Tune mellem Roskilde og Greve.