UgensErhverv.dk

Nøgletal for rådgivere forberedes

Temagruppe er dannet for at få rådgiverne inddraget i nøgletalssystemet.

04-10-2004

Temagruppe er dannet for at få rådgiverne inddraget i nøgletalssystemet

Det såkaldte nøgletalssystem i byggebranchen har bredt sig fra de udførende til nu også at skulle omfattende byggeriets rådgivere.

Det er Byggeriets Evalueringscenter, der har nedsat en temagruppe med repræsentanter fra byggeriets parter, som har fået til opgave at opbygge et system bygherrerne kan bruge, når de skal vælge rådgivere til byggeprojekter.

- Indtil nu er det alene de udførende, der har skullet have deres byggeprojekter evalueret. Men skal nøgletalssystemet have mening, må andre dele af byggeprocessen også inddrages. Og rådgiverenes ydelser er i den forbindelse et vigtigt omdrejningspunkt, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center.

Nøgletalssystemet skal fokusere på nogle få og enkle oplysninger og skal samlet danne baggrund for en karakterbog for rådgivervirksomheder.

Set med bygherrernes øjne skal nøgletallene afspejle rådgivernes forskellige kompetencer og medvirke til at flytte fokus væk fra de billigste ydelser til dem, der ud fra en samlet betragtning giver kunden størst mulig værdi.

Nøgletalssystemet forventes færdigt til februar 2005.

- nn

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

VVS-virksomheder sat i alvorlig klemme af VE-krav

Der er ikke nær VE-kurser nok til, at VVS-installatører kan nå at blive VE-certificerede, inden kravet træder i kraft 15. oktober

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen

De politiske hjælpepakker har hjulpet byggeriet til at holde skansen i sommeren 2020

  Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Fuld kraft frem i træelementproduktionen

Hos Roust Træ er der ingen negativ corona-effekt. I stedet er spær- og elementproducenten kommet på den grønne gren med øget efterspørgsel på de bæredygtige byggeelementer

Konkurrenterne får frit spil

Konkurrenterne får frit spil

En af de VVS-virksomheder, der er kommet i klemme i det fremskudte VE-krav, er Mainz i Tune mellem Roskilde og Greve.