UgensErhverv.dk

Nøgletal for rådgivere forberedes

Temagruppe er dannet for at få rådgiverne inddraget i nøgletalssystemet.

04-10-2004

Temagruppe er dannet for at få rådgiverne inddraget i nøgletalssystemet

Det såkaldte nøgletalssystem i byggebranchen har bredt sig fra de udførende til nu også at skulle omfattende byggeriets rådgivere.

Det er Byggeriets Evalueringscenter, der har nedsat en temagruppe med repræsentanter fra byggeriets parter, som har fået til opgave at opbygge et system bygherrerne kan bruge, når de skal vælge rådgivere til byggeprojekter.

- Indtil nu er det alene de udførende, der har skullet have deres byggeprojekter evalueret. Men skal nøgletalssystemet have mening, må andre dele af byggeprocessen også inddrages. Og rådgiverenes ydelser er i den forbindelse et vigtigt omdrejningspunkt, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center.

Nøgletalssystemet skal fokusere på nogle få og enkle oplysninger og skal samlet danne baggrund for en karakterbog for rådgivervirksomheder.

Set med bygherrernes øjne skal nøgletallene afspejle rådgivernes forskellige kompetencer og medvirke til at flytte fokus væk fra de billigste ydelser til dem, der ud fra en samlet betragtning giver kunden størst mulig værdi.

Nøgletalssystemet forventes færdigt til februar 2005.

- nn

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ