UgensErhverv.dk

Freden sænker sig over gipspladerne

AT tillader nu manuel håndtering af 90 cm. gipsplader.

01-10-2004

Gennem længere tid har krigen om gipspladerne raset på de danske byggepladser. Når AT kom på besøg, var gipspladerne altid i skudlinjen.
Det har været en lang krig. Fra slutningen af 80’erne har AT bekæmpet de tunge manuelle løft i byggeriet, først gennem kampagner og siden via hjemmel i Arbejdsmiljøloven.
Fra 2003 skærpede AT praksis, så 120 cm. brede gipsplader ikke måtte håndteres manuelt. I stedet blev 90 cm. plader accepteret, hvis arbejdet blev vurderet som forsvarligt. Men AT’s praksis var ikke ens over hele landet, og der blev givet enkelte påbud.
Nu er der så indledt ”våbenhvile” efter en række møder mellem AT og repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere og projekterende. Resultatet er, at der etableres en overgangsordning, hvor AT accepterer manuel montering af 90 cm. gipsplader indtil udgangen af 2005, under forudsætning af at arbejdet er tilrettelagt forsvarligt.
Længden af våbenhvilen er aftalt ud fra en forventning om, at det inden da er lykkedes for branchen at færdiggøre og markedsføre et såkaldt teknisk hjælpemiddel, der kan håndtere gipspladerne.
Det arbejde er i fuld sving, og der forventes en prototype klar i den nærmeste fremtid. Den skal derefter finjusteres og introduceres på markedet, så den kan købes inden tidsfristens udløb.

Branchevejledning på vej
Forudsætningen for at AT accepterer arbejdet med 90 cm. gipsplader er, at parterne på byggepladsen udfører arbejdet forsvarligt. Derfor er der nu en branchevejledning på vej, der omhandler bygherrens, den projekterendes og entreprenørens ansvar under arbejdet med gipsplademontering.
Bygherren har således ansvar for adgangsvejene. Den projekterende har ansvar for, at der kun projekteres med 90 cm. plader, at de bedst egnede hjælpemidler anvendes ved transporten af pladerne på pladsen, og at der er åbninger i bygningen til transporten af pladerne.
Entreprenøren har ansvar for, at leveringstidspunktet er afpasset rytmen i byggeriet, at der ikke er unødigt over/underskud af plader, sørge for at pladerne indhejses med pallegaffel eller lignende, at pladerne transporteres på pladsen med vogne eller arbejdsbord, at de lagres så tæt på arbejdsområdet som muligt og i god løftehøjde. Ved montage på vægge over 3 meter skal der anvendes egnede hjælpemidler, og i lofter og på skrå vægge skal der anvendes pladehejs.
Derudover er de sædvanlige forpligtelser for bygherrer og projekterende stadigt gældende.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

En ny gipsplade, der er baseret på store dele askeaffald fra blandt andet forbrændinger og brugte askebriketter, kan ifølge en ny startup afhjælpe problemer i to af verdens største kriser: Flygtninge- og klimakrisen

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af Danmarks smukkeste organisationsbygning – Børsen i København

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

600 millioner kroner. Så meget får Kemp & Lauritzen og Novo Nordisk hver for at opføre en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger i Bagsværd