UgensErhverv.dk

Jacobsens skole forbliver fredet

Fredningen af Arne Jacobsens Munkegårdsskole i Gentofte står fast.

01-10-2004

Fredningen af Arne Jacobsens Munkegårdsskole i Gentofte står fast

Munkegårdsskolen i Gentofte, der er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen i 1957, skal forblive en fredet bygning. Det har Kulturministeriet stadfæstet, og ministeriets afgørelse kan ikke ankes.

Kulturministeriet har i sin vurdering i den konkrete sag lagt vægt på, at Munkegårdsskolen må anses for et hovedværk blandt Arne Jacobsens arbejder og inden for skolebyggeri, hvis fredningsværdier fortsat er intakte.

Ophævelsen af fredningen fra 1995 var ønsket fra skolens side for at tilpasse skolens indretningen bedre til nutidens undervisningsformer.

Kulturministeriet har lagt vægt på, at fredningsmyndigheden Kulturarvsstyrelsen har peget på en række muligheder for at imødekomme klagerens ønsker til bygningsmæssige ændringer af skolen, uden at de bærende fredningsværdier tilsidesættes.

Læs mere om fredningen.

- nn

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Henrik Mielke stopper i MT Højgaard

Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny administrerende direktør og koncernchef

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Trods verserende retssag ved EU-Domstolen, SKAL Danmark indføre mindstelønsdirektivet, inden der er faldet dom i sagen

Byggearbejdere  i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Byggearbejdere i Nyborg udsættes for kræftfremkaldende afgasninger

Arbejdstilsynet ved ifølge folketingsmedlem fra Enhedslisten, at byggearbejderne går i en potentiel kræftbombe. Men der gribes ikke tilstrækkeligt ind

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Det tidligere medlem af EU-Parlamentet, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er ikke overrasket over, at Danmark - trods retssag ved EU-Domstolen - tvinges til at gennemføre Mindstelønsdirektivet